بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر

دانلود بهترین فایل بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر

بررسی-موانع-اجتماعی-و-فرهنگی-اشتغال-زنان-ایران-در-دهه-های-اخیر

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   30

 

 

 

 

عنوان:

مقدمه

بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر

نگرشها نسبت به زنان به عنوان مدیر، هنوز همانطور است

منابع

 

 

 

 

مقدمه

با توجه به تاريخ گذشتگان و تمدن كهن بشريت زنان هميشه به عنوان جنس دوم محصوب مي‍شدند و همواره نسبت به مردان از اهميت پائين‍تري برخوردار بوده‍اند. انتظاري كه اجتماع از زنان داشته و دارد اين است كه آنها را به انجام كارهايي از قبيل تربيت فرزندان و وظايفي كه در حوزه خانه و خانواده است محدود كند. ولي امروزه زنان علاقه بيشتري نسبت به حضور در اجتماع امروز و داشتن شغل و حرفه‍اي از خود نشان مي‍دهند، چراكه علاقه‍مندند از لحاظ اقتصادي به خود متكي بوده تا ضمانتي جهت استقلال خود داشته باشند.مشكلات بسياري در حيطه كاري زنان وجود دارد كه باعث مي‍شود زنان را در مقايسه با مردان در سطح پائين تري از لحاظ كاري نگاه داشته شوند.يكي از مشكلاتي كه زنان در محيط كاري با آن مواجه مي‍شوند تبعيض است. تبعيض به دو صورت اعمال مي‍گردد :

1     تبعيض به صورت مستقيم

2     تبعيض به صورت غير مستقيم

تبعيض مستقيم زنان در همه عرصه‍ ها از نابرابري در شغل، ارتقاء شغلي و دستمزد گرفته تا مزاياي جانبي، اضافه كاري و پاداش ديده مي‍شود. در قوانين نيز هميشه تبعيض هاي مستقيمي عليه زنان وجود دارد اما ثابت كردن اين گونه تبعيض‍ها تقريبا محال مي‍باشد. تبعيض غير مستقيمي كه در مقابل زنان اعمال ميگردد همان نگرش هاي منفي‍اي است كه مردان نسبت به زنان شاغل دلرند و همچنين مردان غالبا زنان شاغل را تهديدي براي شغل و وجهه خود ميدانسته و اين خود يكي از عوامل محدود شدن كار و دستمزد زنان بوده است.تاسف بارترين مشكلي كه زنان در محيط كار با آن مواجه مي‍شوند آزار جنسي مي‍باشد اين آزارها به شدت زنان و محيط كاري را تخريب مي‍كنند و بيشتر اوقات از سوي مديران و افراد سطح بالاي كاري بر زنان اعمال مي‍گردد و همچنين بيشتر اوقات اين آزار و اذيت‍ها  از نظر عامه مردم پنهان مي‍ماند.آزار جنسي ديگري كه مردان عليه زنان انجام مي‍دهند خشونت هاي رواني است كه اين خشونت ها زماني ابراز مي‍گردد كه زنان رقيب اقتصادي مردان قرار بگيرند و مردان در اين زمينه تلاش ميكنند به بهانه نظارت در اجراي صحيح كار، زنان را مورد آزار و اذيت قرار دهند. آزار جنسي تا حد قابل توجهي به تبعيض جنسي وابسته است. تبعيض جنسي زنان را وادار مي‍كند تا به حداقل حقوق خود قانع باشند و آزار جنسي زنان را محدود ميكند در همان سطح كاري خود باقي بمانند.

با تامل در مطالبي كه ذكر شد ممكن است به اين نتيجه برسيم كه مشكلات زنان بسار گسترده، ريشه‍اي و غير قابل تغير است. ولي اگر به تاريخ گزشنگان خود بازگرديم خواهيم دريافت كه هر تعقير و اصلاحاتي اجتناب ناپذير مي‍باشد. زنان براي اينكه بتوانند دايره مشكلات خود را كوچكتر كنند احتياج به اصلاحاتي در نحوه تفكر خود نسبت به زن بودن دارند. زنان بايد اثبات كنند كه ميتوانند با ذهنشان تصميم‍گيري كنند و احساساتشان را در اين حوضه دخالت ندهند. زنان مي‍توانند با كمك گرفتن از آئين مقدس اسلام كه در تمام عرصه‍هاي زندگي راي به برابري زنان و مردان داده و كار خارج از خانه زنان را نه تنها منع نكرده بلكه كار داخل خانه را نيز براي زنان واجب ندانسته، وارد عرصه هاي اجتماعي شوند و همچنين، زنان متوانند با تشكيل اتحاديه‍ها و تشكل‍هاي كارگري در جهت اهداف خود قدم بردارند و به نظر من زنان ميتوانند بر مشكلات خود فائق آيند در صورتيكه در اين زمينه تلاش و فعاليت داشته و همچنين بتوانند عقاد مردم جامعه را نسبت به زنان تغيير دهند.

بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر

از جمله موانع فرهنگی می توان به تفاوت و تبعیض در فرایند اجتماعی شدن زن و مرد، حاکمیت تفکر مردسالاری در جامعه و از جمله موانع اجتماعی می توان به تفکیک جنسیتی آموزشی، قوانین ناظر بر خانواده و وجو تبعیض در ساختار اشتغال در ایران و نحوه گزینش نیروی کار اشاره نمود. جامعه ی آماری اسناد و مدارک مربوط به اشتغال زنان را شامل می شود. نتایج حاصل از بررسی منابع و تحلیل ثانوی آنها نشان می دهد که:

نرخ جمعیت در فاصله ی سرشماری 1355 تا1375 تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و بر اساس سرشماری سال 1375 جمعیت کشور برابر 60055488 نفر بوده است که 30515159 نفر آن را مردان و 29540329 نفر آن را زنان تشکیل می داده اند و تعداد مشاغل با نرخ رشد جمعیت به خصوص جمعیت زنان هماهنگی ندارد.اشتغال زنان در سالهای پس از انقلاب اسلامی افت شدیدی را تجربه کرده است.در فاصله سالهای 1355، 1365، 1375 حجم جمعیت فعال مردان بیشتر از حجم جمعیت فعال زنان بوده است. سهم اشتغال زنان از جمعیت شاغل کشور از8/13 در سال 1355 به 8 درصد در 1365 و 5/12 درصد در سال 1375 رسیده است. این امر حاکی از آن است که فرصتهای شغلی برای مردان بیشتر از زنان بوده است.علت کاهش سهم اشتغال زنان عمدتا به دلیل تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دلیل تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانو ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . می باشد. در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه ی اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود خود از عمده ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد و باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. هنگامی که بحث از توسعه به میان می آید منظور تغییرات هماهنگ در اقتصاد و ساختارهای جامعه، جهت استقرار یک نظام عادلانه و بهبود کیفیت زندگی انسان ها است. بر این اساس، لفظ انسان، مختص مرد نیست، بلکه این تعریف تمامی انسانها، یعنی مرد و زن، پیر و جوان را شامل می شود. همچنین باید توجه داشت که اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از تطابق نیروی انسانی با فرصتهای شغلی و درجه ی تطبیق این نیرو با حرفه ها و فعالیت های موجود در یک جامعه و تحرک شغلی و جغرافیایی کافی باید بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، تعادل اشتغال را برقرار کند و از کم کاری و بیکاری جلوگیری کند. لذا هر فردی از افراد جامعه حق دارد از دولت بخواهد امکان اشتغال وی را به کاری مولد و مفید در جهت تولید  کالا و خدمات مورد نیاز عامه مردم ایجاد نماید و دولت هم موظف است در برابر اختیاراتی که از عامه ی مردم دریافت کرده است، ترتیب مشارکت و اشتغال آحاد جامعه را با توجه به عرضه و تقاضای نیروی انسانی از یک سو و با در نظر گرفتن استعداد و توانایی های فردی از سوی دیگر فراهم کند، به نحوی که فرد ضمن بروز خلاقیت و نوآوری، مفید بودن خویش را نیز در جامعه احساس کند. از این رو، عدم دسترسی زنان به شغل مناسب و یا عدم ارتقای شغلی، علاوه بر اینکه بر موقعیت و درآمد زنان و بسیاری از متغیرهای اجتماعی نظیر فقر و بیماری تاثیر منفی می گذارد، به بی عدالتی اجتماعی نیز دامن می زند، زیرا عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی مناسب

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر

مطالب مرتبط

بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر

بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر


بررسی تاثیر نیروي پیش تنیدگی و اندرکنش بین برش اتصال و نیروي چسبندگی در اتصالات بر مقاومت و مو

پروژه آماده: بررسی تاثیر مقاومت کششی فولاد نرم EGS در برابر بارهای جانبی 103 صفحه فاي

بررسی عددی و مقایسه خاصیت شکل پذیری در اجزای ساخته شده با استفاده از فولاده مستحکم و نرم با اس

پروژه آماده: بکارگیری مدل خمیری خسارت جهت مدلسازی اندرکنش سیمان و سنگ دانه درآباکوس 11

پروژه آماده درس ﻃﺮح رﻳﺰي واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ: ﻃﺮح رﻳﺰي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ پلوپز 50*50 والا صنعت‬‬‬‬‬

پروژه آماده: طراحی ساختمان 5 طبقه با استفاده از کریر carrier به همراه محاسبات و فایل های نرم ا

پروژه آماده: بررسی مدلهای ساختمانی بتن و معادلات رفتار خمیری 31 صفحه فايل PDF

پاورپوینت آماده: بررسی فرآیند نورد فولاد و تاثیر آن بر ریزساختار و رفتار مکانیکی نمونه فولادی

پاورپوینت آماده: بررسی رابطه میان موسیقی و معماری

پاورپوینت آماده: بررسی جامع انواع مصالح مدرن ساختمانی – 93 اسلاید

بررسی عايق‌كاري حرارتي و فناوري ساخت ديوارهاي دو جداره

بررسی اكوسيستم طبيعي شهر تهران و گذراندن اوقات فراغت

بررسی موانع و مشكلات توسعه اقتصادي دهستان زريبار شهرستان مریوان و ارائه راهکارهای پیشنهادی

بررسی و مطالعه استقامت قلبي وعروقي در ورزش

دانلود گزارش كارآموزي در نمايندگي پارس خودرو

دانلود پاورپوینت SAN و NAS

دانلود پاورپوینت سخت افزار کامپیوتر

دانلود پاورپوینت عوامل ایجاد خطا در شبکه های برق

دانلود پاورپوینت وی پی‌ان ( VPN ) چیست ؟

دانلود پاورپوینت Hotspot چیست ؟