بررسی جامع شاخص ها و مولفه های مهم اقتصاد و اقتصاد کلان|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

بررسی جامع شاخص ها و مولفه های مهم اقتصاد و اقتصاد کلان

دانلود بهترین فایل بررسی جامع شاخص ها و مولفه های مهم اقتصاد و اقتصاد کلان
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی جامع شاخص ها و مولفه های مهم اقتصاد و اقتصاد کلان

بررسی-جامع-شاخص-ها-و-مولفه-های-مهم-اقتصاد-و-اقتصاد-کلان

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   121

 

 

اقتصاد دانان به وسیله 3 شاخص مهم و اصلی اقتصاد عملکرد کلی آن را مورد بررسی قرار می دهند.این 3 شاخص عبارت اند از :

 1     رشد  اقتصادی یا رشد درامد و تولید ملی

2     تورم و شطح عمومی قیمت ها

3     نرخ اشتغال و بیکاری

در این قسمت به بررسی مفهمو رشد اقتصادی می پردازیم .برای اینکه مفهوم رشد اقتصادی را بهتر درک کنید در ابتدا به مرور 2 تعریف می پردازیم:

درامد ملی: عبارت است از مجموع تمامی درامدهای به دست آمده به وسیله خانوارها از جمله دستمزدها ,اجاره ها]بهره های دریافتی و سود در طول یکسال.

تولید ملی: عبارت است از مجموع ارزش پولی تمامی کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد در طول یکسال.

تعریف رشد اقتصادی: منظور از رشد اقتصادی بالا رفتن میزان درامد یا تولید ملی است.نرخ رشد اقتصادی یک کشور از رابطه درصد تغییر در تولید (درامد)ملی نسبت به سال گذشته به دست می آید.

نرخ رشد اقتصاد=تولید ملی سال جاری منهای تولید ملی سال گذشته تقسیم بر تولید ملی سال گذشته *100

رشد اقتصادی بالاتر در یک اقتصاد مفاهیم زیادی را می رساند.از جمله افزایش تولید کالاها و خدمات ,افزایش درامدها,افزایش مصرف,کاهش بیکاری و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اگر نمودار رشد اقتصادی را در کشورهای صنعتی مشاهده کرده باشید متوجه خواهید شد که رشد اقتصادی همواره حول یک محور با شیب مثبت در حرکت است.دلیل این مسئله به افزایش بهره وری عوامل تولید و بهبود فن اوری و رشد کمی و کیفی نهاده های تولید که باعث رشد تولید و درامد ملی میشود بر می گردد.چنانچه رشد اقتصادی یک کشور را حول یک محور با شیب مثبت تصور کنیم ,فراز و نشیب های اقتصاد در بالا و پایین آن رخ میدهد.فراز اقتصاد با دوره اوج رونق اقتصادی و نشیب اقتصاد با دوره اوج رکود اقتصادی همراه است.

در واقع دوران بهبود اقتصادی آنقدر ادامه می یابد که به یم اوج می رسد و دوران رکود وکسادی اقتصاد در پایین ترین سطح خود نقطه نشیب را را به و جود می اورد.بدین ترتیب در طی زمان دوران چرخه های اقتصادی پیوسته تکرار میشود به طوریکه در کشور های صنعتی همواره رشد اقتصاد در بلند مدت با رشد همراه می باشد.

برای نمونه شما میتوانید رشد اقتصادی ایالات متحده را از سال 1960 تا سال 2006 را در لینک زیر مشاهده کنید.

 

تولید ناخالص ملیGNP :

تولید ناخالص ملی مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده طی یک روره زمانی مشخص توسط افراد یک کشور می باشد.

شاخص تولید ناخالص ملی و میزان رشد آن نشان دهنده وضعیت کلان اقتصاد است.

نکته ای که در تعریف باید به آن دقت شود کلمه افراد یک کشور است.در واقع تولید ناخالص ملی عملکرد کلی اقتصاد را اندازه گیری میکند و در آن تولیدات و خدمات ایجاد شده توسط افراد یک کشور در هر کجای دنیا که باشند محاسبه میشود.

تولید ناخالص داخلی:GDP

تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده طی یک دوره مشخص در داخل کشور می باشد.

فرق GDP با GNP در این است که در GNP ملاک ملیت است اما در GDP ملاک سرزمین است.یعنی ارزش همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط ایرانیها در هر کجای دنیا که باشند در GNP ایران محاسبه میشود ولی در GDP ایران ارزش همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل ایران صرف نظر از این که تولید کننده آن ایرانی یا غیر ایرانی باشد محاسبه می شود.

به عنوان مثال ارزش تولیدات عوامل تولید ایرانی در ژاپن در GDP ژاپن و GNP ایران محاسبه می شود.

به طور کلی رابطه این 2 شاخص به صورت زیر میباشد:

خالص درامد تولید از خارج+GDP=تولید ناخالص ملی

به طور کلی تولید ناخالص داخلی مهمتر از تولید ناخالص ملی است.اما بانک های مرکزی به هنگام انتشار تولید ناخالص داخلی اقدام به انتشار آمار تولید ناخالص ملی نیز می نمایند.

تولید ناخالص داخلی به 3 روش محاسبه میشود که عبارت اند از

 1     روش ارزش افزوده

2     روش مخارج

3     روش درآمد.

از آنجا که نحوه محاسبه آن در راستای کار ما قرار نمیگیرد از توضیح این روش ها خودداری میکنیم.

به تولید ناخالص داخلی بازداده ملی نیز گفته میشود که از 4 بخش اصلی تشکیل میشود:

خالص تجاری+مخارج دولتی+مخارج سرمایه گذاری+مخارج مصرفی=GDPدرآمد عوامل تولید خارجی در داخل      درآمد عوامل تولید در خارج =درآمد خالص تولید از خارج

شاخص تولید ناخالص داخلی ومیزان رشد آن نشان دهنده وضعیت کلان اقتصاد است.از این نظر تولید ناخلص داخلی اهمیت زیادی در ارئه چشم انذاز حال و آینده اقتصاد کشور دارد . رشد تولید ناخالص داخلی بهبود وضعیت خانوارها و بنگاههای اقتصاذی و بخشهای مختلف کشور را نمایان میسازد.

به گفته پرفسور پل ساموئل سویی تولید ناخلص داخلی عملکرد کلی اقتصاد را اندازه گیری می کند.

سایر شاخص های اندازه گیری فعالیت های اقتصادی:

علاوه بر2 شاخص و، شاخص های دیگری نیز در تجزیه و تحلیل ها مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از:

استهلاک      NNP=GNP    تولید خالص ملی

استهلاک     NOP=GDP     تولید خالص داخلی

خالص مالیتهای غیر مستقیم      NNP = درآمد ملی = NIیارانه های غیر مستقیم      ملیاتهای غیر مستقیم=خالص مالیتهای غیرمستقیم

درآمد ملی درآمدی است که متعلق به عوامل تولید است و ناشی از تولید همان دوره است.در واقع درآمد ملی با تولید ملی برابراست.

درآمد شخصی در حقیقت درآمدی است که در طی یک دوره به دست اشخاص یک کشور میرسد. مثلا پولی که باز نشتگان میگیرند درآمدیست که به دست اشخاص جامعه رسیده است ولی نشاندهنده تولید این دوره نمی باشد .سود توزیع نشده وپولی

که بابت باز نشستگی از حقوق افراد کم میکنند، درآمد حاصل از تولید این دوره است.

ولی به دست اشخاص در این دوره نمی رسد.

پرداختهای انتقالی یا بلا عوض +(..+سود توزیع نشده شرکتها+سهم بیمهاجتماعی    NI=PIدرآمد شخصی درآمد قابل تصرف دآمدی است که فرد میتواند در آن تصرف کند و آنرابه مصرف یا پس انداز تخصیص دهد.

مالیات های مستقیم     DI=PI

اگر هر کداماز شاخص های فوق را تقسیم بر جمعیت کشور کنیم ، شاخص فوق به شکل سرانه به دست می آید.

مثلاتولید ناخالص ملی سرانه برابر است با:

GNP

                                       = تولید ناخالص ملی سرانه

جمعیت کشور

درآمد ملی سرانه و سایر شاخص های سرانه را به شکل فوق میتوان محاسبه کرد. 

 

       روشهای محاسبه:GDP:

برای جلوگیری از محاسبه مضاعف ،شاخص های ملی را به 2 روش محاسبه میکنند:

1     روش ارزش افزوده

2      روش مخارج(هزینه)

3     روش درآمد

محاسبه GDPبر اساس روش مخارج :

در این روش ، کل مخارج صرف شده روی کالاها و خدمات نهایی که توسط خانوارها بنگاهها ،دولت و خریداران خارجی انجام می شود محاسبه میشود.

با استفاده از نمودارهای گردش فعالیتهای اقتصادی گفتیم که ارزش تولید کل برابر با مخارج کل است و رابطه ی مخارج کل = تولید کل ، رابطه ایست که همیشه در اقتصاد برقرار میباشد.استدلال این روش این است که هرچه در کشورتولید میشود ،به نحوی خرج میشود. پس باید ارزش مخارج کل(هزینه کل)با ارزش تولیدات کل برابر شود.

تولید کل کشور به یکی از صورت های زیر خرج می شود ،یعنی کالا وخدمات نهایی تولید شده در کشور در یکی از مجاری زیر به مصرف میرسد:

خانوارها به صورت کالا و خدات مصرفی ،مصرف میکنند. که به مخارج (c)معرف است.

بنگاهها ،کالا و خدمات نهایی رابرای سرمایه گذاری به کار میگیرند.که به مخارج سرمایه گذاری (I)معروف است.

دولت ها کالا و خدمات نهایی راخریداری مکنند که به مخارج دولتی(G)معروف است.

ومقداری از کالاها و خدمات که به شکل خالص صادرات (nx=x    n)به مصرف می رسد.

اگر کالاها و خدمات تولید شده در هیچ کدام از موارد زیر به مصرف نرسند به موجودی انبار اضافه میشوندکه به سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده نیز معروف است.بنابر این:

GDP=I+C+G+(X    M)

در حقیقت ارزش مخارج کل را محاسبه می کنیم و از این طریق ارزش تولید که همان تولید ناخالص داخلی است رامحاسبه می کنبم.

GDPروشهای محاسبهبرای جلوگیری از محاسبه مضاعف ،شاخص های ملی را به 2 روش محاسبه میکنند:

1          روش ارزش افزوده

2          روش مخارج(هزینه )

3          روش درآمد

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی جامع شاخص ها و مولفه های مهم اقتصاد و اقتصاد کلان

مطالب مرتبط

بررسی جامع شاخص ها و مولفه های مهم اقتصاد و اقتصاد کلان


بررسی ترويج كشاورزي و تاثیر خصوصي سازي بر ترويج كشاورزي

تأثير و تبعات بازارهاي الكترونيكي

هنر و معماري دوران قاجار امامزاده یحیی و امامزاده زید

گزارش کارآموزی رشته عمران در دفتر فنى پارسه خرمدره

بررسی تاريخچه متالوژی پودر و روش های مختلف آن

راههای مبارزه و کنترل استرس و فشارهای روانی

سازمان بورس و نحوه قیمت گذاری سهام در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی کاربرد عدد پی و روش ارشمیدس برای محاسبه عدد پی

بررسی انواع مبدلهای حرارتی لاملا

بررسی جوش قوس الکتریکی و جوشکاری با لیزر

تحقیق درسی با موضوع قوانین و انواع مصادیق افترا و نشر اكاذيب

بررسی بیماری های اعتياد و ايدز و هپاتيت در زندان

بررسی پدیده اعتياد و علل و درمان و پيشگيري از اعتیاد

آشنايي با دستورالعمل ها و نحوه ارزشيابي كاركنان

بررسی اسپكتروفتومترها ‏و کاربرد آن در پزشکی

بررسی و مطالعه ساختار های سالم شهر سازی

ویژگی های آرد مخصوص بيسكويت

بررسی اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي

بررسی اثرات زباله بر محيط زيست و روش‌هاي کنترل و جمع‌آوري و حمل و روش‌هاي غيربهداشتي دفع زباله

بررسی فرآیند آبیاری قطره ای و قسمتهاي مختلف فرآیند آبياري قطره اي