آشنایی با آسیبهای ورزشی شنا و بررسی آناتومی و آسيب هاي شانه در شناگران و ارائه راه حل ها ي پي|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

آشنایی با آسیبهای ورزشی شنا و بررسی آناتومی و آسيب هاي شانه در شناگران و ارائه راه حل ها ي پي

دانلود بهترین فایل آشنایی با آسیبهای ورزشی شنا و بررسی آناتومی و آسيب هاي شانه در شناگران و ارائه راه حل ها ي پي
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
آشنایی با آسیبهای ورزشی شنا و بررسی آناتومی و آسيب هاي شانه در شناگران و ارائه راه حل ها ي پي

آشنایی-با-آسیبهای-ورزشی-شنا-و-بررسی-آناتومی-و-آسيب-هاي-شانه-در-شناگران-و-ارائه-راه-حل-ها-ي-پي

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    30  

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه      3        

بخش اول: كمربند شانه اي مفاصل       4

ليگامنت  4

كيسه هاي زلالي     5

عضلات    6

عضلاتي كه برروي مفصل شانه و استخوان بازو اثر مي گذارد             6

عضله فوق خاری     7

عضله تحت کتفی    7

بخش دو م: شنا      8

حركت دست در شنا             8

بخش سوم : آسيب هاي شانه              11

شكل آنا توميكي آسيب         11

التهاب تاندون – شانه شناگران            11

تمرين      13

كار سنگين (اضافه كار )        13

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

عدم تعادل در قدرت            14

وضعيت برخورد در كشش دست شناگران(حركت پارويي)   15

بخش چهارم:ارزيابي باليني از التهاب تاندون  شناگران        16

بخش پنجم : پيشگيري از التهاب تاندون:          17

تعادل بخشيدن به قدرت عضلات         17

انعطافپذيري          18

تكنيك هاي مناسب             19

پرهيز از كار سنگين             20

بخش ششم : درمان التهاب تاندون:       21

طبقه بندي التهاب تاندون      21

درمان آسيب التهاب تاندون عضله هاي چرخش دهنده بازو              24

برنامه توان بخشي  25

منابع       30

 

مقدمه

همانطور كه مي دانيم حركت اساس زندگي را تشكيل مي دهد اما همين حركت ممكن است باعث ايجاد آسيب بشود 0بهرحال عوامل كلي كه آسيب در ورزش ها را وجود مي آورد شامل عوامل شخصي ( سن ، تجربه ، سطح آمادگي ،بعضي از بيماري ها و 000 )و وسايل و تجهيزات (زمين و لباس و000 ) و اختصاصات ورزشي ( وضعيت خطرآفرين در هر ورزش ) مي باشد  شناگران نيزبخاطراجراي حركات تكراري ، آمادگي خاصي براي آسيب ديدگي در قسمت شانه دارند 0 اگرچه ممكن است كه اين آسيب شامل عضلات پايين تنه و پشت هم بشود 0 هدف اصلي شناگران مانند همه رشته ها ي ورزشي ، مؤفقيت در رده بالا است و اين موضوع بايد توسط همه آنهايي كه در مراقبت از ورزشكاران و پيشرفت و سازماندهي برنامه تمرين درگير هستند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد 0 اكثر ورزشكاران ورز شي بعد از وقوع آسيب سعي در درمان آن دارند ، در حالي كه هدف و تلاش مربيان و پزشكان تيم بايد ارائه يك برنامه تمريني مؤفق ،براي پيشگيري از آسيب ها واجراهاي مخاطره آميز باشد در اين مقاله ابتدا نگاهي به آناتومي شانه (كمربند شانه اي ) و تكنيك دست شناگران شده است تا درك بهتري از فيزيولوژي آسيب فراهم آيد و سپس شنا و آسيب هاي شانه در شناگران مورد بررسي و در نهايت راه حل ها ي پيشگيرانه ارائه مي گردد .

 

بخش اول : كمربند شانه اي

مفاصل كمربند شانه اي : الف : مفصل جناغي – ترقوه اي ب : مفصل آخرومي – ترقوه اي

ج : مفصل غرابي – ترقوه اي د : مفصل دوري – بازويي

لیگامنت

الف) ليگامنت ها ي مفصل جناغي – ترقوه اي :

1و2         ليگامنت خلفي و قدامي جناغي – ترقوه اي : اين دو ليگامنت از تغيير مكان در جهت فوقاني مفصل ممانعت مي كند .

3        ليگامنت بين ترقوه اي : اين ليگامنت از تغيير مكان ترقوه به سمت جانب خارجي (طرفين)جلوگيري ميكند .

ب ) ليگامنت ها ي مفصل آخرومي – ترقوه اي :1       ليگامنت فوقاني و تحتاني آخرومي        ترقوه اي

2        ليگامنت غرابي – ترقوه اي

ج ) ليگامنت مفصل غرابي – ترقوه اي :ليگامنت غرابي – ترقوه اي :1        قسمت كانويد (conoid)

2        قسمت ذوزنقه اي (trapezoid )

د )ليگامنت هاي مفصل دوري – بازويي :

1،2،3 –ليگامنت ها ي فوقاني ، مياني و تحتاني دوري – بازويي 4       ليگامنت غرابي       بازويي

مفصل دوري       بازويي (كتف و بازو ) يك مفصل متحرك و از نوع كروي مي باشد . در اين مفصل سر گرد استخوان بازو در حفره دوري استخوان كتف قرار مي گيرد . در دهانه حفره دوري بافت فيبروكاتيلاژ باعث عميق تر شدن اين حفره مي شود . اين مفصل توسط يك كپسول مفصلي احاطه شده است و توسط ليگامنت ها يي كه نامبرده شد مستحكم مي گردد .

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: آشنایی با آسیبهای ورزشی شنا و بررسی آناتومی و آسيب هاي شانه در شناگران و ارائه راه حل ها ي پيشگيرانه

مطالب مرتبط

آشنایی با آسیبهای ورزشی شنا و بررسی آناتومی و آسيب هاي شانه در شناگران و ارائه راه حل ها ي پي


تئوري ترجمه و اصول و مباني ترجمه

بررسی پروتیین SHSP و مقاومت به تنش گرما در گياهان

کشاورزی پایدار و اصول اکولوژی کشاورزی

مكتب فرانکفورت و خرده فرهنگ ها و تقسیم بندی فرهنگ ها و جایگاه مطالعات فرهنگی

بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام

بررسی معماري ديناميك و نمونه هایی از معماری دینامیک

مباحث و ديدگاه‌هاي موجود در زمينه تعامل انتقال فناوري و توسعه در كشورهاي در حال توسعه

بررسی دلایل رویکرد به گیاهان دارویی

بررسی و بهينه سازي در مديريت آزمايشگاه و بررسي علل عدم تحقق TQM

بررسی تاریخچه و معماری ارگ بم

آسيب شناسي در رشته هاي ورزشي خاص و شایعترین آسیبهای ورزشی برخی رشته ها مانند فوتبال، کشتی، دو

آشنایی با شابعترین آسیب های ورزش دو میدانی و درمان آنها

بررسی آسيبهاي اجتماعي دختران و راهكارهاي آن

آسیب شناسی بتن و بررسی علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني و عمليات ترميمي و مواد تعميري

نماتد شناسي در كشاورزي

آشنایی با نهاد اجتماعی و کارکردها و انواع آن

بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری و علل اشتباه قضات

آشنایی با نهضت آزادی ایران و تاریخچه و ارکان و اعضای آن

آشنایی با نگرانی و اضطراب و عوارض و رهایی از آن

آشنایی با دیدگاه اسلام به نکاح با غیر مسلمان و آیات قرآن در این رابطه