آشنائي با خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

آشنائي با خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز

دانلود بهترین فایل آشنائي با خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
آشنائي با خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز

آشنائي-با-خواص-گاز-مايع-و-امكان-استفاده-از-آن-در-موتورهاي-درون-سوز

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    127

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

مقدمه    

چكيده   

فهرست اختصارات بكاربرده شده و علائم           

فصل اول : سوخت و انواع آن

1       1        عوامل قابل اهميت در انواع سوخت          

1       2        احتراق سوخت هيدروكربنه        

1       3        انواع سوخت موتورهاي  درون  سوز          

1       4        انتخاب صحيح مخلوط سوخت    

1       5         سوخت  گاز مايع  و استفاده از آن در موتور

1       6        معرفي گازهاي طبيعي مورد استفاده در موتورهاي بنزيني        

1       6       1        تعريف (LNG)

1       6       2        تركيبات         

1       6       3        چگونگي ذخيره آن        

1       6       4        چگونگي سرد نگه داشتن آن         

1       6       5        علت استفاده از LNG به عنوان سوخت ماشين‌ها و وسايل نقليه  

1       7        تعريف ( CNG )      

1       8        تعريفLPG

1       9        مزيت استفاده از LNG  بجاي CNG به عنوان سوخت         

1       10        عوامل عدم پذيرش LNG به عنوان سوخت خودروها          

فصل دوم : موتورهاي گاز مايع  سوز

2       1        چگونگي كار

2       1       1        سيستم‌هاي نسل اول       18

2       1       2        سيستم تبديل نسل دوم  

2       1       3        سيستم ‌هاي تبديل نسل سوم       

2       2        موتورهاي مخصوص سوخت گازي

2       2       1        موتورهاي گاز سوز مجهز به سيستم جرقه به سه دسته تقسيم مي‌شوند      

2       2       2        امتيازات سيستم استوگيومتري       

2       2       3        معايب سيستم استوگيومتري         

2       2       4        محاسن سيستم كم مصرف           

2       2       5        معايب سيستم كم مصرف

2       3        سيستم سوخت رساني 

2       3       1        سيستم سوخت رسان نسل اول      

2       3       2        سيستم رسان نسل دوم   

2       3       3        سيستم سوخت رساني نسل سوم    

فصل سوم : موتورهاي مورد استفاده درسوخت‌هاي گازي و ويژگي آنها و عوامل  موثر در كاركرد اين موتورها

مقدمه    

3       1        صنعت تبديل

3       2        سيكل موتورهاي ديزلي و otto   

3       2       1        سيكل otto     

3       2       2        سيكل ديزل    

3       3        بازده حرارتي  موتور     

3       4        نسبت هوا به سوخت   

3       5        آناليز و عملكرد موتور  

        آناليز گاز    

3       5       1       تاثيرات روي بازده موتور    

3       5       2       تاثيرات روي خروجي       

3       5       3       تاثيرات روي قابليت اشتغال           

3       6        ويژگي سوخت           

3       7        ويژگي ‌هاي احتراق     

3       7       1        حرارت احتراق در واحد حجم        

3       7       2        ضريب Wobbe           

فصل چهارم : آلودگي خودروها

مقدمه    

4       1        آلاينده‌هاي موتورها      30

4       2        راههاي آلودگي          

4       3        برنامه وسايل نقليه با آلودگي كم CARB 

4       4        آلاينده‌هاي موتورهاي احتراق داخلي         

4       5        عامل ميزان آلايندگي موتورهاي  گازسوز   

4       5       1        سيستم احتراق

4       5       2        فن آوري استفاده از كاتاليزور         

4       6        سيستم‌هاي عيب ياب  قابل  نصب بر روي  خودرو( OBD)    

4       7        آلاينده‌هاي كنترل  شده           

4       7       1        نوع اول از خودروها        

4       7       2        نوع دوم از خودروها        

4       7       3        خودروهاي نوع سوم        

4       8        انتشار گازهاي آلاينده در دماها ي مختلف موتور      

4       9        استاندارد آلودگي        

4       9       1        استاندارد‌هايي كه در آمريكا به اجرا  در آمده‌اند          

4       9       2        قوانين  مربوط به آلاينده‌ها در اروپا 

فصل پنجم : بررسي اثرات گازسوز كردن يك سري موتور‌هاي خاص از نظر  عملكرد  موتور  و آلايندگي آن و مقايسه  با حالت  بنزين سوز آنها

5        1        نمونه موتور 4 سيلندر  تزريق مستقيم     

5       1       1        آلودگي          

5       1       2        تست عملكرد موتور        

5       2        نمونه ماشينg523     

5       2       1        تست آلودگي   

5       2       2        تست عملكرد موتور        

5       3        هوندا سيويك 6/1      

5       4        موتور سيكلت

5       4       1        تست آلودگي   

5       4       2        تست عملكرد موتور        

5       5        بررسي عملكرد و كيفيت كيت‌هاي گازسوز توليدي در كشور    

5       5       1        موتور پيكان 1600        

5       5       2        موتور پژو 405 

نتايج حاصله        

فصل ششم : بررسي كلي  معايب و مزاياي گازسوز كردن موتورهاي بنزيني و نتيجه گيري

6       1        مزايا و معايب گازسوز كردن       

مراجع    

 

 

مقدمه :

ايران كشور ما داراي منابع سرشار نفت و گاز مي‌باشد  و چنانكه بر همه روشن است مقادير عظيم  گازهاي طبيعي حاصل از استخراج  نفت  تا همين چند سال بيش بدون  هيچگونه استفاده  سوزانده شده و از بين ميرفت.  بنابراين با وجود گاز طبيعي  فراوان  در ايران  و در نتيجه  در دسترس بودن و ارزاني آن و سوختن تميز با ارزش حرارتي  قابل ملاحظه آن همه اينها و خيلي خواص ديگر ميتواند انسان را بر آن دارد كه از گاز نيز مثل ساير مواد سوختني حاصل از نفت درسوخت ماشين‌ها و دستگاه‌هاي  سوختي استفاده كنند بطوركلي در دنيا  امروزه  مهمترين سوخت مورد استفاده در انواع موتورهاي درون  سوز شامل : بنزين ، گازوئيل، گاز و گاز مايع مي‌باشند كه همه  از تركيبات هيدركربورها مي‌باشند.كه ميزان استفاده از هر كدام  از مواد  سوختني فوق در هر منطقه در درجه اول به فراواني و ارزاني بستگي  دارد.

 

چكيده :

هدف از اين بررسي آشنائي به خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز  مي‌باشد. و چنانكه  خواهيم ديد موتورهاي گاز مايع سوز شبيه انواع بنزيني است.  ولي نظر به سوخت ويژه‌اي كه در اين موتورها بكار مي‌رود ، نياز به برخي و سايل و ابزاري مخصوص بخو د دارد . مطالب   مورد بحث در اين مجموعه صرفا يك بررسي مقدماتي  جهت شناسايي ساختمان سيستم سوخت رساني موتورهاي گاز مايع سوز و نحوه كارآنها مي‌باشد .

كه در ادامه اين بحث به بررسي كامل انواع سوخت ‌هاي گازي مورد  استفاده در موتورهاي بنزيني و همچنين به نحوه كار موتورهاي بنزيني و گازي مي‌پردازيم كه همچنين  به بررسي  انواع آلاينده‌هاي موجود  در موتورهاي بنزيني و گازي و همچنين مقايسه بين آنها از نظر ميزان  آلاينده‌ها و همچنين به بررسي تاثير گاز سوز كردن موتورهاي  بنزيني از نظر عملكرد موتور و مقايسه بين موتورهاي بنزيني و گازي از نظر عملكرد مي‌پردازيم كه به صورت يك سري نمودار‌ها و داده‌هاي آماري به دست  آمده از يك سري منابع ، آورده شده و در كل به نتيجه گاز سوز كردن موتور مي‌پردازيم و در  پايان يادآور  مي‌شويم كه در صورت  گاز سوز شدن صحيح اتوميبل‌ها كاركرد  آنها تفاوت چشم گيري نكرده و  قدرت و كشش ماشين حدود 5 درصد نسبت به بهترين حالت كار با بنزين ( كه معمولا  ماشين‌ها هيچ وقت در اين حالت نمي‌باشد) پائين مي‌آيد كه به هيچ وجه محسوس  نمي‌باشد.

 

فهرست اختصارات بكاربرده شده و علائم :

وسايل نقليه سوخت جايگزين            Vehcile Fuelled Alternativel AFV

فشار موثر متوسط ترمز         Pressure EFFective Mean Break BMEP

هيات نظارت بر منابع هواي كاليفرنيا    Board Resources Air California CARB

گاز طبيعي فشرده  شده       Gas Natural Compressed CNG

سيستم كاهش غلظت اكسيژن  نيتروژن در موتورهاي كم  مصرف      De_No x

عامل خرابي          DF

تزريق مستقيم       Enjection Direct DI

خودروهاي سازگار با محيط زيست       Vehicle friendly Environmentally Ennaced EEV

چرخه مجدد گازهاي خروجي   Recirculation Gas Exhaust EGR

اتحاديه و سايل نقليه گازي اروپا         Associution Vehicle Gas Natural European ENGVA

خود روهايي كه آلايندگي آنها معادل صفر است   Vehicle Emmission Zero  Equivalent EZEV

تزريق مستقيم بنزين           Enjection Direct Gasoline GDI

هيدروكربنها         Carbons Hydro HC

موتور احتراق  داخلي           Engine Combustion Internal ICE

وسايل نقليه سبك  Vehicle Duty Light LDV

گاز مايع طبيعي     Gas Natural Liquified LNG

صافي Nox رقيق   LNT

گازمايع نفت طبيعي              Gas Petroleum Liquified LPG

اتحاديه گاز مايع نفت طبيعي Association Gas Petroleum Liquified LPGA

وسايل نقليه گاز طبيعي       Vehicle Gas Natural NGV

اتحاديه وسايل نقليه گاز طبيعي         Association Vehicle Gas Natural NGVA

هيدرو كربن‌هاي غير متان     gases organic methane Non        ‌NMHC

اكسيدهاي نيتروژن oxides Nitrogen NOx

توليد كنندگان قطعات اوليه  Manufacture Equipment original OEM

مواد خاص            Matter Particular PM

قسمت در ميليون   million Per Part PPM

اتسوگيو متري       Stoichiometric SM

وسايل نقليه با آلودگي  بسيار كم        Vehicle Emission Low Super  SULEV

كل هيدروكربن‌ها   Carbons Hydro Total THC

وسايل نقليه با آلودگي فوق العاده كم   Vehicle Emission Low ultra ULEV

وسايل نقليه با آلودگي صفر   Vehicle Emission Zero ZEV

 

فصل اول : سوخت و انواع آن

1       1        عوامل قابل اهميت در انواع سوخت :

       بايستي داراي ارزش حرارتي قابل ملاحظه‌اي باشد

       درحرارت‌هاي كم نيز بتواند بصورت بخار در آيند

       بخار سوخت بتواند با مخلوط مناسب اكسيژن فوراً بسوزد

       توليداتي كه از احتراق چنين سوخت‌هايي حاصل مي‌شود بايستي زيان آور نبوده  و  براي سلامت محيط  زيست خطرناك نباشد

       آنها را بتوان در شرايط طبيعي حمل و نقل كرده ، چه از نظر سادگي عمل  و چه از نظر اصول ايمني 

        توليد آنها از نظر اقتصادي مناسب باشد.

       سيستم مصرف مصرف كننده اقتصادي باشد. [1]

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: آشنائي با خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز

مطالب مرتبط

آشنائي با خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز


آشنایی با اصول نظری گسترش سیلاب و بهره وری از آن

بررسی انواع آسيب های ورزشی واليبال و درمان آن ها

آشنایی با آسیبهای ورزشی شنا و بررسی آناتومی و آسيب هاي شانه در شناگران و ارائه راه حل ها ي پي

آسيب شناسي در رشته هاي ورزشي خاص و شایعترین آسیبهای ورزشی برخی رشته ها مانند فوتبال، کشتی، دو

آشنایی با شابعترین آسیب های ورزش دو میدانی و درمان آنها

بررسی آسيبهاي اجتماعي دختران و راهكارهاي آن

آسیب شناسی بتن و بررسی علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني و عمليات ترميمي و مواد تعميري

نماتد شناسي در كشاورزي

آشنایی با نهاد اجتماعی و کارکردها و انواع آن

بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری و علل اشتباه قضات