بررسی پارک چیتگر و پوشش گیاهی آن و مروری بر عوامل مخرب پارک|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

بررسی پارک چیتگر و پوشش گیاهی آن و مروری بر عوامل مخرب پارک

دانلود بهترین فایل بررسی پارک چیتگر و پوشش گیاهی آن و مروری بر عوامل مخرب پارک
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی پارک چیتگر و پوشش گیاهی آن و مروری بر عوامل مخرب پارک

بررسی-پارک-چیتگر-و-پوشش-گیاهی-آن-و-مروری-بر-عوامل-مخرب-پارک

       بررسی پارک چیتگر و پوشش گیاهی آن و مروری بر عوامل مخرب پارک

 

 

 

فرمت فایل:    word

تعداد صفحات:    149  

 

 

 

فهرست عناوين

عنوان       

1          مقدمه

2          ضرورت تحقیق

3          کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر

            3  1   موقعیت و وسعت پارک

            3  2   تارخچه پارک

            3  3   آب و هوای پارک

                        3  3  1   درجه حرارت

                        3  3  2  بارندگی

                        3  3  3   باد

            3  4   پستی و بلندی

            3  5   ژئومورفولوژی

            3  6   سنگ شناسی

            3  7   خاک شناسی

            3  8   هیدرولوژیچ

            3  9   ترکی توده های درختی

            3  10   ارزش تفریحی و تفریحگاهی و مسائل اقتصادی واجتماعی

4   عوامل مخرب پارک

            4  1   عوامل مخرب غیر زنده

            4  2   عوامل مخرب زنده

 5  روش بررسی

            5  1   روش آماربرداری

            5  2   تعداد قطعات نمونه

            5  3   مساحت قطعات نمونه

            5  4   شکل قطعات نمونه

6  مشخصه های اندازه گیری شده در قطعات نمونه

            6  1   مشخصه های کلی

            6  2   مشخصه های کمی

            6  3   مشخصه های کیفیگ

7   محاسبات و تجزیه و تحلیلهای آماری ونتایج آماری

            7  1   نتایج کمی

                        7  1  1   مساحت قطعات جنگلکاری شده

7  1  2   ترکیب و درصد گونه ها

                        7  1  3   قطر

                                    7  1  3  1   پراکنش قطری

                                    7  1  3  2   مشخصات رقومی قطر

                        7  1  4   ارتفاع

                                    7  1  4  1   مشخصات رقومی ارتفاع

                                    7  1  4  2   منحنی ارتفاع

                        7  1  5   ضریب لاغری

                        7  1  6  تعداد درخت در هکتار

                        7  1  7   تعداد کنده در هکتار

                        7  1  8   طول تاج

                        7  1  10   زادآوریچ

                        7  1  11   علل عدم زادآوری

                        7  1  12   پوشش علفی

                        7  1  13   سطوح خالی از پوشش گیاهی

                        7  1  14   تاج پوشش در ردیف کاشت

7  1  15   تاج پوشش بین ردیف کاشت

                        7  1  17   سایر صدمات

                        7  1  18   ضخامت، نوع وتجزیه لاشبرگ

                        7  1  19   بررسی روابط تاج پوشش با:

                                    7  1  19  1   پوشش زادآوری

                                    7  1  19  2   پوشش علفی

                                    7  1  19  3   سطوح خالی از پوشش گیاهی

                        7  1  20   اشکوب بندی توده های درختی

                        7  2   نتایج کیفی

                                    7  2  1   ضخامت پوست

                                    7  2  2   شاخه دوانی

                                    7  2  3   بررسی شادابی درختان

                                                7  2  3  1   طول تاج سبز

                                                7  2  3  2   رنگ برگ (سوزن)

                                                7  2  3  3   تراکم برگ (سورن)

                                                7  2  3  4  زردی

                                   

                                    7  2  4   فرم تنه

                                                7  2  4  1   شاغولی بودن تنه

                                                7  2  4  2   مستقیم بودن تنه

                                                7  2  4  3   دوشاخگی

                                                7  2  4  4   چند شاخگی

                        7  2  5   وضعین جوانه انتهایی

8   نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

9   عکسها

10   منابع مورد استفاده

 

 

 

 

 

 

1          مقدمه

فضای سبز دریک شهر همچون ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل نیبود آن ، به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرهاست. عموماً مردم د رمورد تأثیرات فضای سبز درختان روی تندرستی و بهداشت به اندازه کافی آگاهند و در حقیقت به آنها همچون نشانه های سلامتی می نگرند. بدون اینکه کاملاً رابطهع مشخصی بین درختان واثرات مختلف آن با بهداشت و سلامتی بر ایشان کاملاً روشن باشد.

پارکها یکی از عوامل شکل دهنده شهرها بشمار می آیند و بدلیل فضای سبز قابل ملاحظه  خود،علاوه بر داشتن تأثیرات زیست محیطی به سبب ایجاد چشم اندازهای زنده و سبز خود در زیبایی شهرها سهمی بسزا دارند. ثمر بخشی پارکها درتناسب میزان انبوهی و تنوع درختان، درختچه ها،بوته های  آن و فضای باز، معابر ، امکانات و وسعت آن قرار دارد. پارکهای وسیع بیش از پارکهای با وسعت کم در آب و هوای محخلی مناطق شهری تأثیر دارند. طبق مطالعات انجام شده (1974. Serber ) حداقل وسعتی را که یک پارک می تواند تأثیر ملموس خود را درآب و هوای مجاور خود بگذارد ،2/1  1 هکتار است. بهر جهت بیشترین پارک در آب و هوای شهرها مربوط به بخش درخت زار آن است وهر چقدر وسعت درخت زار بیشتر باشد، تأثیرات مفید آن بیشتر است. (1974  Sperber) .

اولین پارک دنیا که با وسعت زیاد، به منظور حفظ و حمایت منابع طبیعی بکر و جالب توجهش برای عموم مردن و نسلهای آینده و استفاده ازمنافع تفریحی، علمی، فرهنگی آن با سیستم خاصی در وسعت بیش از 800 هزار هکتار تأسیس گردید،پارک ملی یلواستون (Yellowstone) د رکشور ایالات متحده است که درسال 1872 میلادی تأسیس گردیده است. از آن به بعد ایجاد پارکها به سیستم پارکهای ملی و سیستمهای دیگر درکشورهای مختلف دنیا رواج یافت.

در ایران نیز تبدیل اراضی لم یزرع اطراف شهرها مخصوصاً تهران به پارکهای مصنوعی وغرس نهال به وسعت قابل ملاحظه در آنها از جمله اقداماتی است که به منظور مبارزه با آلودگی هوا و ایجاد فضای سبز، پس از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور به عمل آمده است.

اگر چه اولین پارک جنگلی دست کاشت به عنوان پارک اهواز درسال 1342 دراهواز احداث گردید ولی پارک جنگلی خرگوش دره تهران (با وسعتی بالغ بر 140 هکتار) اولین تفریحگاه جنگلی (جنگل دست کاشت) است که در ایران پس از ملی شدن جنگلها، به منظور ایجاد فضای سبز و محلی برای تفریح شهروندان تهرانی در سال 1343 احداث گردید.

2          ضرورت تحقیق

با نگاهی به پیشینه پارکهای جنگلی دست کاشت در می یابیم که تأسیس اکثر این پارکها دردهه 40 قرن اخیر و پس از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور اتفاق افتاده است. زمانیکه جنگلکاری و تب کشت سوزنی برگان در ایران بالا گرفته بود و با مطالعات بسیار محدود اولیه ومنابع اندک موجود در آن زمان اقدام به کاشت سوزنی برگان در سطوح وسیع گرید که ماحصل آن پارکهای جنگلی دست کاشت بزرگی هستند که ما امروزه آنها را به نامهای چیتگر ، لویزان، سرخه حصار و ... می شناسیم پارکهای جنگلی ای که از بدو احداث آنها حدود 30 سال می گذرد.

اما اینکه آیا از آن زمان تاکنون مطالعات جامع و کامل درمورد این پارکها صورت گرفته تا مشخص گردد که جنگلکاریهای انجام شده دردهه های قبل موفقیت آمیز بوده یاخیر؟ کشت گونه های سوزنی برگ مثبت بود یا خیر؟ ،وضعیت بقا و ادامه حیات پارکها چگونه است؟ امری است که جای بحث و تفحص دارد.

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی پارک چیتگر و پوشش گیاهی آن و مروری بر عوامل مخرب پارک

مطالب مرتبط

بررسی پارک چیتگر و پوشش گیاهی آن و مروری بر عوامل مخرب پارک


بررسی زندگی امام سجاد و فعالیتهای ایشان

بررسی كاخ گلستان و مرمت این بنا

بررسی آب انبارهای استان قزوين و مرمت آن

بررسی مسجد جامع يزد و معماری و مرمت آن

بررسی شبهات دینی در رابطه با تخریب محیط زیست و پاسخ از طریق قرآن و روایات و مقایسه دیدگاه دینی و

بررسی استان آذربايجان غربي و طبیعت و مناطق دیدنی و موقیتهای اقتصادی اجتماعی آن و مروری بر شهرستا

بررسی پیشرفت و افت تحصیلی و عوامل موثر بر آنها و نقش خانواده و مدرسه و معلم

بررسی هزینه های احداث یک مرکز پرورش ماهی و ماهی قزل آلا

بررسی انواع پارچه ها و بافندگی حلقوی و دستگاه های بافت و دوخت

بررسی قابوس نامه و سبک و اصول عشق ورزیدن از دیدگاه آن

بررسی ضرورت بیمه در اقتصاد مدرن و بررسی بانکداری و ارزش پول ایران

بررسی پند دستاورد مهم مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی در علوم پزشکی

بررسی طرح تولید قطعات پیش ساخته بتونی و هزینه ها و ابزار آن

بررسی طرح درس تربیت بدنی با موضوع مهارت در پرتاب کردن

بررسی طرح کارآفرینی تولیدی لباس کار

بررسی طرح كسب و كار شركت كامپيوتري

بررسی پروژه کار آفرینی تولیدی پوشک

طرح اکتشافی ماده معدنی (سیلیس)

بررسی شلال دوزی

طرح اکتشاف سنگ تزیینی (تراورتن)