ورزش و اثرات مفید آن و آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به فواید ورزش|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

ورزش و اثرات مفید آن و آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به فواید ورزش

دانلود بهترین فایل ورزش و اثرات مفید آن و آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به فواید ورزش
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
ورزش و اثرات مفید آن و آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به فواید ورزش

ورزش-و-اثرات-مفید-آن-و-آشنا-ساختن-مربيان-ورزشي-نسبت-به-فواید-ورزش

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    122 

 

 

 

فهرست

موضوع   

 

مقدمه :  

عنوان مشكل :

تحليل علمي و تجربي :       

اولويت : 

موضوع :  

مخاطب :

هدف كلي  :

اهداف جزئي :

اهداف آموزشي :

مواد آموزشي :

محتوي آموزشي :   

فصل اول :

محتوي آموزشي فصل اول :

جداول : 

 هدف – روش :    

             هدف – مكان :    

             هدف – وسيله :   

             هدف – زمان :    

            فصل دوم :          

 محتوي آموزشي فصل دوم  :

جداول : 

 هدف – روش :    

             هدف – مكان :

             هدف – وسيله :   

             هدف – زمان :    

ارزشيابي از محتوا: 

ارزشابي از برنامه : 

منابع و مآخذ :

فصل اول

مقدمه :

            ورزش بعنوان يك اصل اساسي در سلامتي روح و جسم انسان نقش ايفا نموده و مينمايد و انسان نيازمند است تا براي شادابي روح و جسمش رو به ورزش بياورد و هر روزه لحظاتي از عمر خويش را صرف آن نمايد . از آنجائيكه شالوده شكل گيري اندامهاي قوي و روحيه شاداب در سنين دوران تحصيل شكل ميگيرد ، لازم است تا براي نونهالان عزيزمان برنامه ريزي نمائيم تا با ورزش و تربيت شخصيتي والا و اندامي قوي داشته باشند تا با عزت راه سعادت خويش را طي نمايند.

            برنامه ريزي دقيق نيازمند آگاهي لازم و كافي از اثرات مفيد ورزش ميباشد . كه اين امر ايجاب مينمايد تا براي مربيان تربيتي كه در مدارس مشغول به خدمت ميباشند جلساتي تشكيل تا به وسيله آن، اثرات ورزش در موضوعات مختلف بطور پويا و بِروز  به آنها بازگو شده تا اين امر ، انگيزه مربيان ورزشي را در ارائه فعاليتهاي ورزشي منظم و دقيق تقويت نموده و همچنين اثرات آنرا براي دانش آموزان متذكر ساخته تا دانش آموزان نيز به نقش ورزش آگاهي يافته و آنها را مصمم به انجام آن نمايد .

            از آنجائيكه در مدارس كشورمان نسبت به امر ورزش اهتمام جدي صورت نمي پذيرد يكي از دلائل آن ، عدم آگاهي به اثرات  آن ميباشد . البته دلائل ديگري نيز دارد كه در اين جزوه به پاره اي از آنها اشاره گرديده ، از جمله عدم وجود فضاي كافي و مناسب در مدارس ، نامناسب بودن ساعات ورزش ، نداشتن امكانات و تجهيزات ورزشي در مدارس ، نبود سالن ورزش ، عدم تخصص نزد مربيان ورزش و كه براي هر يك بايد چاره اي انديشيده شود و موانع موجود بايد برطرف گردد .

            جزوه حاضر كه  به اثرات ورزش بر دستگاهها و اندامهاي بدن و همچنين نسبت به بيماريهاي مختلف ميپردازد ، جهت آموزش مربيان ورزشي تهيه گرديده تا آنها با آگاهي يافتن از محتوي آن،  انگيزه و آگاهي بيشتري در جهت اهتمام به امور ورزشي نونهالان كشورمان نموده تا بوسيله آن افرادي تندرست و نيرومند در جهت خدمت به مردم شريف كشورمان پرورش يابند و سرمنشاء خدمات چشمگيري در تمامي عرصه هاي علمي ، فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و … گردند.  انشاء ا….

مشكل :

عدم اهتمام مربيان و دانش آموزان مدارس نسبت به ساعات ورزش

تحليل تجربي و علمي :

1          عدم شناخت لازم وكافي به اثرات ورزش در سلامت جسمي و روحي دانش آموزان– 100

2          نبودن فضاي كافي و مناسب در مدارس – 101

3          عدم پيگيري رشته تخصصي ورزشي – 102

4          تعداد زياد دانش آموزان در مدارس – 103

5          نامناسب بودن ساعات ورزش – 104

6          عدم برنامه ريزي مناسب براي ساعت ورزش – 105

7          دو شيفته بودن مدارس – 106

8          نبودن سالن ورزش – 1/101

9          نداشتن امكانات و تجهيزات ورزشي – 107

10       نداشتن سرويس بهداشتي جهت دوش گرفتن بعد از تعريق بدن – 108

11       اهميت ندادن به نرمش قبل از ورزش –109

12       كم بودن ساعت زنگ ورزش در هفته – 110

13       عدم اطلاع از علم تغذيه – 111

14       عدم تخصص نزد مربيان ورزش – 112

15       عدم انگيزه لازم در نزد مربيان به دليل تامين نبودن و مشكلات معيشتي – 113

16       بازخورد نا مناسب نسبت به ورزش – 114

  اولويت :

             عدم شناخت لازم و كافي به اثرات موثر ورزش در سلامت جسمي و روحي دانش آموزان

  موضوع :

            ورزش و اثرات مفيد آن

  مخاطب :

 مربيان ورزشي

هدف كلي :

آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به اثرات مفيد ورزش

اهداف جزئي :

  الف         آموزش مربيان ورزش در زمينه اثرات ورزش بر دستگاهها و اندامهاي مختلف بدن .

  ب – آموزش مربيان ورزش در مورد اثرات ورزش در زمينه هاي پيشگيري و درمان بيماريهاي مختلف .

اهداف آموزشي :

  الف – مربي ورزشي پس از آموزش قادر ميباشد :

1           در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر پوست بدن را بطور شفاهي توضيح دهد

2          در مقابل كلاس با نشان دادن پوستر اثرات ورزش بر دستگاه گوارش را بطور شفاهي توضيح دهد

3          در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر يبوست را بطور شفاهي توضيح دهد

4          در مقابل كلاس با ارائه فيلم اثرات ورزش بر دستگاه تنفسي را بطور شفاهي توضيح دهد

5          در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه گردش خون و قلب را طور شفاهي توضيح دهد

6          در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه عصبي را بطور شفاهي توضيح دهد

7          در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه عصبي – عضلاني را بطور شفاهي توضيح دهد

8          در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه حركتي را بطور شفاهي توضيح دهد

9          در مقابل كلاس با در دست داشتن عكس  اثرات ورزش و حركات بدني در سنين مختلف را بطور شفاهي توضيح دهد

10       در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه  اثرات ورزش بر رشد عضلات و استخوانها را بطور شفاهي توضيح دهد

11       در مقابل كلاس با نمايش فيلم اثرات ورزش بر رشد و نمو بدن را بطور شفاهي توضيح دهد

12       در مقابل كلاس با ارائه cd  آموزشي  اثرات ورزش بر روي كليه ها  را بطور شفاهي توضيح دهد

13       در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر تغذيه را بطور شفاهي توضيح دهد

14       در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر طول عمر را بطور شفاهي توضيح دهد

15       در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر كيفيت زندگي را بطور شفاهي توضيح دهد

ب – مربي آموزشي پس از آموزش قادر ميباشد :

1.         در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه  اثرات ورزش بر روي چربي هاي خون و چاقي را بطور شفاهي توضيح دهد .

2.         در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه  اثرات ورزش نسبت به مقاومت بدن در مقابل بيماريها  را بطو ر شفاهي توضيح دهد .

3.         در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه  اثرات ورزش در برابر عفونتها را بطور شفاهي توضيح دهد .

4.         در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه  اثرات ورزش بر بيماري كم تحركي  را بطور شفاهي توضيح دهد .

5.         در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه  اثرات ورزش بر بيماري قند يا ديابت را بطور شفاهي توضيح دهد .

6.          در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه  اثرات ورزش بر بيماري هاي قلبي را بطور شفاهي توضيح دهد .

7.         در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه  اثرات ورزش در كاهش بيماريهاي قلبي و عروق كرونر را بطور شفاهي توضيح دهد .

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: ورزش و اثرات مفید آن و آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به فواید ورزش

مطالب مرتبط

ورزش و اثرات مفید آن و آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به فواید ورزش


بررسی و نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس

بررسي و مطالعه سيستم توزيع و حفاظت برق بيمارستان امداد (شهيد كامياب)

بررسی چارچوب و ساختار حكومت ‏پيامبر

مروري بر زمينه هاي تاثير فضاي مجازي بر نظريه ‏هاي ارتباطات

بررسی تاریخ و فرهنگ و زبان و موسیقی قوم بختیاری

بررسی تمايزپذيري و هويت اجتماعي مبتني بر مصرف | مطالعة موردي جوانان شهر تهران

پروپوزال آماده رشته برق با موضوع شبيه سازي سيگنال دهي صوتي در زير دريا

بررسی زندگی نامه و آثار نیما یوشیج

اتصال به اینترنت و آشنايي با نرم افزار Internet Explorer و پست الكترونيك و کا ربا نرم افزار Outl

بررسی اهمیت و ضرورت و دلايل ظهور سيستمهاي Application Server

نگاهی به نيازهاي تغذيه اي کوه پيمايان و تغذیه صخره نوردان

بررسی تغذيه در دوندگان استقامتي و ورزشکاران استقامتي

بررسی تغذيه ورزشکاران ژيمناستيک و توصیه های کلی تغذیه ای روز قبل از مسابقه و در طول تمرینات

آموزش گام به گام تنيس روي ميز و آَنایی با ابزار آن

نگاهی به تدريس با تصاوير آموزشي و خصوصیات عکس خوب و پوستر

بررسی کاربرداستوکیومتری

نگاهی به جذب و خروج آب در گیاهان و بررسی اجزای مختلف گیاه و توالی گیاهی

بررسی عملیات مونتاژ و مراحل آن در کارخانه

بررسی ماشینهای همزمانی و اجراي قفلهاي به هم پيوسته و مدلهايي از حافظه هاي پايدار

نصب شبکه و اتصال به اینترنت