پروژه و تحقیق آماده: بررسی اهميت بهره وري در اقتصاد 25 صفحه فایل ورد word|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

پروژه و تحقیق آماده: بررسی اهميت بهره وري در اقتصاد 25 صفحه فایل ورد word

دانلود بهترین فایل پروژه و تحقیق آماده: بررسی اهميت بهره وري در اقتصاد 25 صفحه فایل ورد word
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
پروژه و تحقیق آماده: بررسی اهميت بهره وري در اقتصاد 25 صفحه فایل ورد word

پروژه-و-تحقیق-آماده-بررسی-اهميت-بهره-وري-در-اقتصاد-----25-صفحه-فایل-ورد-----word

فرمت فایل:             word

تعداد صفحات:   25

 

 

 

موانع سياسي / فرهنگي

            برنامه ريزي و سياست گذاري

ايران با وجود اينكه از سال 1965 عضو APO بوده است ولي اقدام عملي براي برنامه ريزي اين موضوع در برنامه دوم توسعه كشور ( تبصره 35 ) و تأسيس سازمان ملي بهره وري درسال 1992 آغاز گشت .

تبصره 35 – جهت افزايش بهره وري نظام اداري ، بهبود سيستمي و روش ها ، استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته و افزايش مهارتهاي مديران كشور دستگاههاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره وري اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات هه سال توسط دولت در لايحه بودجه پيش بيني خواهد شد .

مدتي بعد هم معين شده كه هر ساله دستگاههاي اجرايي 5 درصد از اعتبارات جاري خود را به بهبود و افزايش بهره وري اختصاص مي دهند.

اولين اشكالي كه بر اين برنامه وارد است ، عدم تناسب % 5 براي وزارت خانه هاي مختلف است ، درحالي كه %5 اعتبارات وزارت نفت مبلغ فوق العاده هنگفتي مي شود براي وزارت آموزش و پرورش تأمين و اختصاص %5 بودجه در حالي كه با كمبودهايي اساسي در آن دوره مانند كمبود فضاي آموزش و معلم كم بودن دستمزدها و … مواجه بود ، غير ممكن مي نمود . در حقيقت عدم كارشناسي مناسب براي تخصيص بودجه براي اجراي برنامه باعث شد تا در ادامه كار برنامه ريزي بهره وري در كشور دچار اشكال شود . كمينه هاي بهره وري سازمانها بتدريج با شكل گيري خود به تهيه و تدوين شاخصهاي ارزيابي بهره وري در سازمان متبوع خود اقدام كردند ولي از آنجا كه مطابق يك برنامه و شيوه يكسان از سوي يك مرجع هدايت نشده بودند ، شاخصهاي بدست آمده عموما فاقد استاندارد بوده و هستند . سازمان برنامه و بودجه آن زمان كه مسئول اصلي تدوين شاخص بود بدليل فقدان اختيارات لازم و همچنين عدم پيگيري و نظارت صحيح بر كار كميته هاي بهره وري سازمانها ، در اجراي اين تبصره در طي برنامه دوم ناموفق بود . ازطرف ديگر سازمان ملي و بهره وري بيشتر در پي اجراي برنامه هاي فرهنگي و ترويج تفكر و نگرش بهره وري در سازمانها و جامعه بود و بدليل ضعيف بودن پشتوانه عملي و اجرايي و نيروي انساني و فقدان اختيارات اجرايي ، توانايي انجام هماهنگي فعاليتها در جهت توسعه رشد بهره وري در كشور نداشته و ندارد . برخلاف كشور ژاپن كه در ابتداي حركت توسعه در ابتداي دهه 50 با تأسيس مركز بهره وري ژاپن ( JPC ) اين سازمان را متولي و هماهنگ كننده اصلي فعاليتهاي توسعه بهره وري در كشور قرار داد اهميت برنامه ريزي صحيح و بلند مدت در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته اي مانند ژاپن كه اصلي ترين شاخصه هاي توسعه كشورهايشان ، حركت مداوم بهره وري بوده است را به اثبات مي رساند .

البته دولت در برنامه سوم توسعه با مصوبه 8070 سعي در رفع اين معضل كرده است ، در اين مصوبه سازمانها ، براي تعيين و طراحي شاخص ها ، تحليل عوامل و … موظف به  هماهنگي با سازمان ملي بهره وري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شده اند .

از ديگر موانعي كه دربحث سياست گذاري و برنامه ريزي مطرح سات عدم هماهنگي ، چندگانه بودن و گاه متعارض بودن مفادهاي برنامه ريز در دولت است . سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي در اثر سالهاي پس از جنگ ، خصوصا طي برنامه سوم توسعه ، داراي اين مشكلات بودند . از آنجا كه اقتصاد ايران بيشتر دولتي است برنامه ريزي متمركز اقتصادي نيازمند تجميع اختيارات ، جهت برنامه ريزي و كنترل اجراي آن برنامه در يك سازمان يا وزارتخانه است كه در سيستم فعلي دچار فقدان آن است .

علاوه بر آنكه نهادها و مراكز قدرتمند اقتصادي ديگري نظير بنيادها و نهادهاي نظامي وجود دارند كه مجري وتابع سياستهاي اقتصادي دولت نيستند و گاه در جهت عكس سياستها و برنامه هاي دولت نيز عمل مي كنند .

از ديگر معضلات برنامه ريزي اقتصاد كشور نامشخص بودن سمت و سو و جهت اصلي در نظام اقتصادي ايران است . آيا توسعه كشاورزي اولويت اول است يا صنعتي شدن و اينكه حمايت از صنايع داخلي عموما طولاني مدت است و اين موضوع مانع رشد طبيعي منابع مختلف گرديده است .

 

قوانين و مقررات

تغيير مكرر قوانين و مقررات تجاري گمرگي و سرمايه گذاري ، تعدد مراجع قانون گذاري ، عدم تناسب بعضي از قوانين با قوانين تجارت جهاني ، انحصاري بودن بسياري از صنايع ، وجود امتيازهاي خاص براي صادرات ، واردات و يا توليد بعضي كالاها كه به شركت ها يا سازمانهاي دولتي و نيمه دولتي داده مي شود ،عدم وجود شرايط برابر وعادلانه ميان بخش خصوصي و بخش دولتي در قوانين و بخشنامه هاي دولتي چه به لحاظ دسترسي به اطلاعات كه از مهمترين عوامل اثر گذار بر موفقيت شركتهاست تا معافيتهاي مالياتي ، نرخ بهره و نحوه وام دادن بانكها ، عدم تغيير بسياري از قوانين قديمي در زمينه تجارت به وجود آمدن تغيير و تحولات گسترده اي كه در سطح تجارت در ميان شركتها و سازمانهاي مختلف بين المللي بوجود آمده است ، جهاني شدن بازارها ، اقدام شركتها ، شكل گيري كارتل ها ، اتحاديه هاي كوچك و بزرگ بين المللي ، قوانين داخلي ايران را نيازمند تغييرات سريع و به هنگام ، متناسب با منافع ملي و شرايط جهاني كرده است .

 

نظام آماري و اندازه گيري بهره وري

اندازه گيري صحيح بهره وري شايد مهمترين عامل و ابزاري است كه دولت و سازمانها را در تعيين اينكه در كجا قرار دارند و چگونگي برنامه ريزي و اقدامات آينده را روشن خواهد كرد . اينكه چه بخشي از عوامل مؤثر در بهره وري و چرايي آن در بسياري از شاخصهاي بهره وري روشن مي شود .

اما اندازه گيري درست بهره وري خود نيازمند اطلاعات آماري دقيق ، صحيح و به هنگام است .

محاسبات شاخصهاي بهره وري در سطوح مختلف ملي سالهاي گذشته د علي رغم اقدامات وفعاليت هاي وسيعي كه درزمينه اشاعه فرهنگ بهره وري و نيز تعيين شاخصهاي بهره وري مناسب صورت گرفته ، با موفقيت زيادي قرين نبوده است و هنوز سري زماني شاخصهاي بهره وري ملي و نيز بخشهاي اقتصادي در اختيار محققين و برنامه ريزان نمي باشد و اگر هم در مواردي شاخص هاي بهره وري اندازه گيري شده ، محاسبات و سنجشها و محدوديتهاي آماري ، فروض و يا برآوردهاي آماري همراه بوده است . علل و عوامل عمدة محدوديتهاي ذكر شده رامي توان به شرح زير طبقه بندي نمود :

1          انجام سرشماريها و نمونه گيريهاي آماري در زمينه عملكرد اقتصادي فعاليتهاي اقتصادي كشور بطور مستمر و سالانه فقط محدود به برخي رشته فعاليتهاي اقتصادي مانند صنعت و معدن بوده و در اكثر بخشهاي اقتصادي مانند زراعت ، باغداري ، جنگل و مراتع ، شيلات ، نفت و گاز و برق ، ساختمان ، بازرگاني ، هتل و رستوران ، حمل و نقل ، ارتباطات ، آموزش ، بهداشت ، خدمات و … آمارگيريهاي اقتصادي مستمر و هدفمند انجام نگرفته و در نتيجه درسطح ملي و بخشهاي اقتصادي بسيار از خروجيها و وروديهاي مورد نياز در محاسبة شاخصهاي بهره وري در اختيار نمي باشد .

2          در سطح كارگاه اقتصادي ، گرچه تهيه بيلان مالي سالانه ، اطلاعات مالي مناسبي را براي محاسبة شاخصهاي بهره وري در اختيار قرار ميدهد اما فرايند تبديل اطلاعات مالي به اطلاعات اقتصادي و محاسبة متغيرهاي اصلي انجام نمي گيرد . ارزش افزوده ، مصارف واسطه ، ستاده ، سرمايه گذاري و … هم به دليل اين كه بين مفاهيم متغيرهاي مزبور و مفاهيم مشابه در نظام مالي كارخانجات تفاوت وجود دارد و هم اين كه در نظام مالي و حسابداري بنگاههاي اقتصادي محاسبة متغيرهاي اقتصادي فوق الذكر پيش بيني نشده ، و نگاه مالي به حسابها بسيار قوي تر از نگاه اقتصادي به آنها مي باشد ، لذا محاسبة شاخصهاي بهره وري با مشكلات فني تأمين آمارهاي لازم مواجه مي باشد .

3          در ارتباط با شاخص بهره وري سرمايه ، مشكل اطلاعاتي ديگري مطرح ميباشد كه چون در نظام مالي كارخانجات ارزش دفتري روز اموال سرمايه اي ثبت مي شود و دركشورهايي مانند كشور ما كه معمولا نرخ تورم بالاست و ارزش واقعي اموال سرمايه اي بسيار متفاوت با ارزش دفتري آنها مي باشد از اين رو آمارهاي حاصل از نظام مالي واحدها جوابگوي اندازه گيري سنجش واقعي و دقيق بهره وري سرمايه نمي باشد .

4          براي تبديل محاسبات شاخصهاي بهره وري از قيمتهاي جاري به قيمتهاي واقعي و ثابت ، نيز به شاخصهاي تعديل تورم در ارتباط با جبران خدمات ، ستانده ، مصارف واسطه ، سرمايه هاي ثابت ، انرژي ،واردات و … ميباشد تا تغييرات شاخصهاي بهره وري اندازه گيري شده به قيمتهاي ثابت تبديل گشته و مصرف بهتري براي تغييرات آنها باشد .

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پروژه و تحقیق آماده: بررسی اهميت بهره وري در اقتصاد 25 صفحه فایل ورد word

مطالب مرتبط

پروژه و تحقیق آماده: بررسی اهميت بهره وري در اقتصاد 25 صفحه فایل ورد word


گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی

گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان بوسیله ورزش

گزارش تخصصی هنر آموز برق افزایش میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته برق با روش های مناسب

گزارش تخصصی هنر آموز برق افزایش علاقه هنر جویان به رشته برق با روشهای مناسب

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبودمهارت نوشتاری دانش آموزان دردرس زبان انگلیسی با روش های مناسب

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی حل مشکل بدخطی ونارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقان

گزارش تخصصی درس نگارش (انشا ء ) افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه

گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

پروژه و تحقیق آماده: بررسی و آشنايي با شبكه هاي توزيع در صنعت برق 37 صفحه فایل ورد

پروژه و تحقیق آماده: استفاده از شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم در حوزه كشاورزي (طراحی و ساخت) 17

پروژه و تحقیق آماده: بررسی و پیاده سازی رای گیری الکترونیکی تحت PHP و بانک اطلاعاتی MySQL – شا

پروژه و تحقیق آماده: بررسی موافقتنامه ها و عملکرد تجارت آزاد 40 صفحه فایل ورد

پروژه و تحقیق آماده: تحقیق در مورد بازاريابی شبکه ای 46 صفحه فایل ورد word

پروژه و تحقیق آماده: بررسی استراتژي های ورود به بازارهاي جهاني و نقش صادرات در جهانی شدن

بررسی و بهبود بخشیدن کیفیت تصویر اثر انگشت و پياده سازی الگوريتم بهبود دهنده کیفیت اثر انگشت

پروژه و تحقیق آماده: بررسی انواع بازارهاي موجود در اقتصاد و انواع انحصار و قوانين ضد انحصار

بررسی و تحلیل سینماتیک ربات های SCARA به کمک نرم افزار ADAMS/view و حرکت در مسیرهای مختلف

پروژه و تحقیق آماده: بررسی و مطالعه عوامل م موانع موثر بر رشد اقتصادي 22 صفحه فایل ورد