پروژه و تحقیق آماده: بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان 16 ص|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

پروژه و تحقیق آماده: بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان 16 ص

دانلود بهترین فایل پروژه و تحقیق آماده: بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان 16 ص
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
پروژه و تحقیق آماده: بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان 16 ص

پروژه-و-تحقیق-آماده-بررسی-جذب-و-انتقال-سطوح-مختلف-فسفر-در-خاک-و-گیاه-آفتابگردان-----16-ص

فرمت فایل:             word

تعداد صفحات:   16

 

 

 

به منظور بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمار فسفر در 8 سطح (شاهد، 30، 60، 90، 120، 150، 180 و 210 کیلوگرم در هکتار) از منبع سوپر فسفات تریپل بر روی آفتابگردان (رقم پروگرس) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه¬برداری در زمان رسیدگی کامل گیاه صورت گرفت. صفات عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان و میزان جذب فسفر در اجزای مختلف آفتابگردان و همچنین خاک در دو عمق 30        0 و 60        30 سانتی¬متر بررسی شد. نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف فسفر از لحاظ ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و وزن صددانه اختلاف آماری بسیار معنی¬داری مشاهده شد و نتایج حاکی از معنی¬دار بودن اثر کود فسفر در سطح احتمال یک درصد بود. با افزودن فسفر بین تمامی صفات مورد بررسی به جزء شاخص برداشت از لحاظ آماری همبستگی معنی¬دار و مثبتی در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. اثر سطوح مختلف فسفر در اجزای مختلف گیاه از لحاظ آماری بسیار معنی¬دار بود و بین تیمارهای مختلف از لحاظ درصد و جذب فسفر در برگ، ساقه، دانه و سایر اجزای گیاه اختلاف آماری بسیار معنی¬داری وجود داشت. اثر کود فسفر بر روی تمامی صفات مورد بررسی از لحاظ آماری معنی¬دار بود به طوری که با افزایش میزان کود تا سطح 120 کیلوگرم در هکتار موجب افزایش صفات گردید و بعد از آن مقدار موجب کاهش صفات شد. بیشترین میزان جذب فسفر در تیمار کاربرد سطح 210 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان فسفر در تیمار شاهد مشاهده شد. 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پروژه و تحقیق آماده: بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان 16 صفحه فایل ورد word

مطالب مرتبط

پروژه و تحقیق آماده: بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان 16 ص


بررسی ترانسفورماتورها در صنعت برق و اصول و طرز كار و روابط و محاسباتت ترانسفورماتورها

بررسی تجهیزات شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف

تحقیق درسی با موضوع عايقهاي الكتريكي

بررسی ارتباط میان انسان و نیاز به نیایش و پرستش

بررسی نقش و تأثيرات تلويزيون بر جامعه و کارکرد تلویزیون در جامعه و تاثیرات مثبت و منفی تلويزيون بر ك

بررسی نقش شناسایی از طریق امواج رادیوئی (RFID ) در زنجیره تأمین

بررسی مقابله با تهديدات جنگ نرم در آموزش و و پرورش

بررسی اهرام مصر و چگونگي ساخت اهرام مصر و خطوط هيرو گليف و مجسمه ابولهل

بررسی انواع پناهگاه ها و سرپناه برای زنده ماندن در محیط های طبیعی مختلف

بررسی نقش رنگ در طراحی داخلی و روانشناسی رنگ ها و اثرات روانی رنگ ها در محیط کار

پروژه و تحقیق آماده: معماری سرویس گرا 126 صفحه فایل ورد word

پروژه و تحقیق آماده: فرآیند تولید نوشابه 26 صفحه فایل ورد word

پروژه و تحقیق آماده: بررسی انواع تيريستورها يا يكسو كننده قابل كنترل 39 صفحه فایل ورد

پروژه و تحقیق آماده: بررسی انواع روش ها و سیستم های انتقال و توزیع برق 46 صفحه فایل و

پروژه و تحقیق آماده: بررسی و طراحي C.N.C قابل کنترل با P.C – شامل 11 صفحه فایل ورد wo

پاورپوینت آماده: انرژي زمين گرمايي – 33 اسلاید

پروژه و تحقیق آماده: بررسی سیستمهای کنترل گسترده (DCS) بررسی سیستم های کنترل صنعتی

بررسی انواع پست های فشار قوی و انتخاب کلید قدرت و سکسیونر و شینه و ترانسفور ماتورهای جریان و ا

پروژه و تحقیق آماده: بررسی انواع ميكروفونها و مبدلهاي الكتروآكوستيكي 38 صفحه فایل ورد

پروژه و تحقیق آماده: بررسی الكترومغناطيس و كاربردهاي آن 37 صفحه فایل ورد word