بررسی ادله و نظریه های تقلید از دیدگاه اسلام (شیعه و سنی)|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

بررسی ادله و نظریه های تقلید از دیدگاه اسلام (شیعه و سنی)

دانلود بهترین فایل بررسی ادله و نظریه های تقلید از دیدگاه اسلام (شیعه و سنی)
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی ادله و نظریه های تقلید از دیدگاه اسلام (شیعه و سنی)

بررسی-ادله-و-نظریه-های-تقلید-از-دیدگاه-اسلام-(شیعه-و-سنی)

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   121

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              

چكيده   

مقدمه

پيشينه تحقيق     

اهداف موضوع       

مسئله تحقيق       

فرضيه تحقيق      

روش تحقيق        

فصل اول: كليات و مفاهيم و تاريخچه  

1      1مباحثي پيرامون تقليد          

1      2 تاریخچه موضوع :   

1      3 مساله تقلید:         

1      4 مجتهد:   

1      5 احتیاط:   

1      6 تعریف تقلید از نظر لغت:      

1      7 تعریف اصطلاحی تقلید:        

1      8 دعوت قرآن به تقلید:           

1      9 تقلید از دیدگاه روان شناسان و جامعه شناسان:   

1      10 انواع تقلید:         

1      10      1 تقلید جاهل از جاهل 

1      11 گونه های تقلید کورکورانه و ناصحیح: 

1      11      1 تقلید از رسوم و آداب ناپسند گذشتگان.  

1      11      2 تقلید برای کسب شهرت و اعتبار:          

1      11      3 تقلید در راستای منافع حزبی و جناحی:   

1      10      2 تقلید عالم از جاهل:  

1      10      3 تقلید عالم از عالم:    

1      10      4 تقلید جاهل از عالم:  

1      12 تقلید صحیح و نقش شرایط پیرامونی در آن:     

فصل دوم: بررسی ادله موافقان ومخالفان تقلید    

2      1 بخش یک :ادله موافقان تقلید

2      1      1 سیره عقلاء:  

2      1      2 دلیل عقلی:  

2      1      3 دلیل قرآنی :

2      1      3      1 آیه نفر:           

2      1      3      2 آیه ذکر:          

2      1      3      3 آیه کتمان:       

2      1      3      4 آیات نهی از پیروی از ظن و گمان:

2      1      4 دلیل روایی : 

2      1      5 اجماع :       

2      1      6 سیره مسلمین:           

بخش دوم:ادله مخالفان تقلید

2      2 ادله مخالفان تقليد  

2      2      1 مخالفين از اهل سنت : 

2      2      2 مخالفين از شيعه (اخباريون)     

2      2      3 تقليد در اصل دين      

فصل سوم: شرایط مرجع تقلید           

3      1 شرايط مرجع تقليد

3      1      1 شرط اول: بلوغ          

3      1      2 شرط دوم: عقل          

3      1      3 شرط سوم: ايمان        

3      1      4 شرط چهارم: عدالت    

3      1      5 شرط پنجم: رجوليت (مرد بودن):            

3      1      6 شرط ششم: طهارة المولد (حلال زاده بودن)

3      1      7 شرط هفتم       حيات (زنده بودن)         

3      8 ادله اشتراط حيات:  

3      8      1 اصالت عدم جواز تقليد از ميّت    

3      8      2 شهرت ،بلكه اجماع بر عدم جواز تقليد از ميّت         

3      9 ادله قائلين بعدم اعتبار حيات در مفتي: 

3      9      1 تمسك به اطلاق ادله لفظيه       

3      9      2 بناء عقلا      

3      9      3 استصحاب    

3      10 اعلم بودن مجتهد:            

 3      11 ادله قائلین به وجوب تقلید از شخص اعلم       

3      11      1 اجماع منقول:          

3      11      2 دليل عقلي:

3      11      3 سيره عقلا:

3      11      4 اقربيت فتواي اعلم به واقع:      

3      12 ادله قائلين به عدم وجوب تقليد از مجتهد اعلم: 

3      12      1 اطلاق ادله لفظيه:     

3      12      2 سيره متشرعه:         

3      12      3 لزوم عسر و حرج:     

3      12      4 بناء عقلاء   

نتیجه گیری و پیشنهادات    

نتیجه گیری        

پیشنهاد: 

منابع فارسی:       

منابع عربی:         

 

 

 

 

 

چکیده:

بحث تقلید عامی از فقیه یکی از مباحث با سابقه و اساسی علم فقه به شمار می آید . البته دانشمندان اصول به مناسبت در اصول فقه از آن بحث می کنند، که بر اساس آن تقلید در اصول دین جایز نبوده ولی در فروع دین جایز و در شرایطی واجب است . ما اعتقاد داریم که تقلید فرد عامی از مجتهد به دلیل تخصصی بودن مسائل شرعی، و عدم امکان تحصیل و تحقیق برای عموم مردم و بخاطر دغدغه معیشتی و سایر موارد، واجب است و سیر تقلید در میان شیعه را در مرحله اي توضیح داده و گفته ایم که تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان بدلیل عوامل متعددی از جمله عدم دسترسی به امامان و تقیه و رازداری برای حفظ دین و دینداران و پدید آمدن مشکلات شخصی و ابلاغ پیام دین و آموزش احکام آغاز شد . امّا موضوع سیر تقلید در میان اهل سنت به علت فراز و نشیبهایی که داشته به چند مرحله تقسیم شده است. اوّ لین مرحله آن به زمان خلفا و صحابه بر می گردد که مردم برای شناخت مسائل شرعی به آنان رجوع می کردند در مرحله دوّم که مرحله بروز مذاهب فقهی بود بعلّت افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجسته علمی در مناطق گوناگون هر یک مذهبی را از نظر فقهی پایه ریزی کردند . این تعدد مذاهب باعث شد اختلافاتی بوجود آید . و چه بسا بر پایه یک مذهب عقدی باطل و بنابر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود ،همین عامل باعث شد باب اجتهاد بسته شود . تنها از چهار مذهب اهل سنت مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی که در قرن هفتم هجری قمری رسمیت یافت مردم تقلید می کردند و در قرن حاضر دوباره اجتهاد و تقلید به مرحله اوج مجدد خود رسید و برخی از عالمان اهل سنت به استناد اجماع مسلمین مبنی بر جواز تقلید هر یک از صحابه در چهار مذهب را اعلام کردند و گفتند هر کس می تواند از هر یک از ائمه مذاهب تقلید بکند .

فقهای امامیه و عامه تقلید را در احکام و فروع دین واجب دانسته اند ولی در اصول دین، تحقیق را لازم دانسته اند . تقلید در لغت به معنای قلاده به گردن انداختن است و یا اینکه سخن را بی دلیل پذیرفتن است . امّا تعریف اصطلاحی آن از دیدگاه غزالی عبارت است از قبول قولی بدون حجت «قبول قول بلاحجت» است. چرا که ممکن است آن قول دلیل داشته باشد ولی مقلد آنرا نمی داند .امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله تقلیدرا عمل کردنی می دانند که مستند به فتوای فقیه معین باشد. همه اینها تقلید جاهل از عالم است ولی تقلید جاهل از جاهل و عالم از جاهل و عالم از عالم را عملی نکوهیده و مذموم دانسته اند.

 سپس درباره جواز و حجیّت تقلید و مخالفان آن بحث کرده ایم و فقها و اصولین اهل سنت و امامیه بر جواز تقلید بر هر فرد عامی دلایلی را ذکر کرده اند که بطور اختصار بیان می کنیم 1 – سیره عقلاء 2 – دلیل عقلی 3 – دلیل قرآنی 4 – دلیل روایی 5 – اجماع 6 – سیره مسلمین . شاید برخی از آیات قران کریم مستقیماً فرد عامی را بر تقلید از مجتهد واجد الشرایط دعوت می کند مانند آیه نفر و آیه ذکر و آیه کتمان و آیات نهی از پیروی از ظن و گمان که هر کدام به تفصیل بحث شده است . آنگاه از شرایط مرجع تقلید سخن به میان آمده است. کسی که بر منصب افتاءمی نشیند و مقلدان به او رجوع می کنند علاوه بر قدرت اجتهاد باید واجد شرایطی باشند و مقلدان نیز باید این شرایط را در مجتهد احراز کنند و سپس از او استفتاء کنند . شرایط مرجع تقلید بطور خلاصه عبارتنداز:

1 – بلوغ 2 – عقل 3 – ایمان 4 – عدالت 5 – رجولیت ( مرد بودن ) 6 – طهارة المولد (حلال زاده بودن) 7– حیات ( زنده بودن )که در هر یک از موارد فوق الذکر دلایل اثبات آنرا توضیح داده ایم .

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی ادله و نظریه های تقلید از دیدگاه اسلام (شیعه و سنی)

مطالب مرتبط

بررسی ادله و نظریه های تقلید از دیدگاه اسلام (شیعه و سنی)


دانلود طرح توجیهی: تولید ترموس و یخدان

دانلود طرح توجیهی: تولید ورق پلی کربنات

دانلود طرح توجیهی: تولید تراورس های کامپوزیتی راه آهن

دانلود طرح توجیهی: تولید توپ لاستیکی

دانلود طرح توجیهی: تولید رزین و چسب اوره فرمالدهید

دانلود طرح توجیهی: تولید ورق های کنگره دار

دانلود طرح توجیهی: تولید ورق های مسطح پلیمری

دانلود طرح توجیهی: تولید ورق های ABS و PP و PE شام

دانلود طرح توجیهی: تولید واکس کفش

دانلود طرح توجیهی: تولید ضد یخ

مديريت سازمانهای ورزشی و آشنايی با سازمانهای ورزشی داخلی و بين المللی و بودجه بندی

بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي‌سبک و شناخت موانع موجود در صادرات آنها و رفع این موانع

بررسی وجه اشتراک و افتراق و نظریات دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

بررسی امواج الكترومغناطيس در اطراف سيمهاي برق فشار قوي و تاثيرات آن

آشنایی با CT هاي نوري، نظريه فارادي و پاكلز، استانداردها و مقايسه ترانسهاي اندازه گيري نوري و

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI

آشنایی با گاز خردل و خارش ناشی از آن و نحوه درمان این عارضه

سنجش رشد شناختي به وسیله نقاشي و نگاهی به ارتباط سن و جنسيت با رشد شناختي

بررسي وضعيت فردي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي

بررسي راههاي مؤثر بر ميزان افزايش رغبت و علاقه در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي