آشنایی با آفات مهم گندم و کنترل آنها|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

آشنایی با آفات مهم گندم و کنترل آنها

دانلود بهترین فایل آشنایی با آفات مهم گندم و کنترل آنها
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
آشنایی با آفات مهم گندم و کنترل آنها

آشنایی-با-آفات-مهم-گندم-و-کنترل-آنها

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   84

 

 

 

فهرست مطالب      

           

         مقـدمـه   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         آفات گندم و اهميت اقتصادي آنها . . . . . . . . . . . . . .

         سن هاي زيان آور گندم. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         راست بالان زيان آور گندم  . . . . . . . . . . . . . . . . .

         جوربالان زيان آور گندم . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         بال ريشك داران زيان آور گندم . . . . . . . . . . . . . . .

         سخت بالپوشان زيان آور گندم  . . . . . . . . . . . . . . .

         بال پولك داران زيان آور گندم . . . . . . . . . . . . . . .

         دو بالان زيان آور گندم . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         بال غشائيان زيان آور گندم . . . . . . . . . . . . . . . . .

         كنه هاي زيان آور گندم . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         مديريت تلفيقي آفات گندم. . . . . . . . . . . . . . . . . .

         منابع و ماخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

مقـدمـه                 

گندم عمده ترين محصول زراعي كشور است. گندم از عمده ترين محصولات كشاورزي ايران و تامين كننده بيشترين نياز غذايي كشور مي باشد، همچنين روزانه حدود 47 درصد از كالري مصرفي سرانه كشور را تامين مي نمايد.

 توليد كل غلات جهان 8/1 ميليارد تن است كه بيشترين ميزان آن (حدود 500 تا 600 ميليون تن) به گندم اختصاص دارد و از نظر سطح زير كشت و توليد سالانه نيز گندم در درجه اول اهميت قرار دارد.

 سطح زيركشت گندم در كشور ما با وجود برخي نوسانات طي سال هاي 81      1370 تقريبا ثابت بوده و از 6 ميليون و 193 هزار هكتار در سال 1370 به 6 ميليون و 241 هزار هكتار در سال 1381 رسيده است.

 اگر چه در برخي سال ها به علت وقوع خشكسالي كاهش زيادي در سطح زير كشت گندم مشاهده شد (به طوري كه در سال 1378 اين سطح تا 4 ميليون و 739 هزار هكتار كاهش يافت)، اما طبق آخرين آمار وزارت جهاد كشاورزي: از حدود 13 ميليون و 50 هزار هكتار اراضي زراعي حدود 9 ميليون و 510 هزار هكتار معادل 91/72 درصد در سال زراعي 84      83 به غلات اختصاص داشته است (كه از اين مقدار 57/43 درصد آن آبياري شده و 43/56 درصد بقيه به صورت ديم بوده است) و 06/73 درصد از كل، سهم گندم به شمار مي رود. شايان ذكر است كه عملكرد گندم آبي كشور 3786 و ديم 1004 كيلوگرم در هكتار بوده است.

 

 مهم ترين عوامل تآثيرگذار در كاهش عملكرد گندم كشور به شرح زير مي باشند:

         پايين بودن آگاهي و دانش علمي و عملي كشاورزان

         نارسايي در تآمين و توزيع به موقع نهاده هاي كشاورزي(بذر، كود، سم و …)

         بالا بودن ميزان ضايعات در مراحل مختلف توليد

         محدود بودن منابع آب و يا عدم وجود نظام صحيح آبياري در اغلب مناطق كشور

         خسارت آفات، بيماريهاي گياهي، علف هاي هرز و عدم مديريت صحيح كنترل آنها

         عدم مصرف صحيح و بهينة كودهاي شيميايي و يا كمبود و عدم توزيع به موقع آنها

         كاربرد غير اصولي و نامنظم ماشين آلات و ادوات كشاورزي

         عدم توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در بسياري از نظام هاي بهره برداري

         كمبود وسايل، ابزار و اعتبار در زمينه هاي مختلف تحقيق، ترويج و آموزش كشاورزي

         كمبود سرمايه گزاري در توليد محصولات كشاورزي

         نارسايي سياست ها و برنامه هاي كشور براي توليد محصولات كشاورزي

 

 

 

 آفات گندم و اهميت اقتصادي آنها

          

آفت موجودي است که خسارت اقتصادي داشته باشد. علل پيدايش آفت در سه موضوع اصلي خلاصه مي شود:

۱) وارد شدن موجودات به مناطق جديد (تهاجم) Invasion؛

۲) تغييرات اکولوژيکي؛

۳) تغييرات اجتماعي – اقتصادي.

تهاجم يکي از موضوعات بسيار مهمي است که مخصوصاً در طي قرن اخير بدليل سهل الوصول شدن مسافرت‌ها، بسيار گسترش پيدا کرده است. در واقع تعداد بسيار زيادي از آفات مهم و کليدي در نقاط مختلف دنيا آفاتي هستند که از يک نقطه يا منطقه پراکنش بومي به مناطق جديد وارد شده‌اند و بدليل اينکه اين آفات بدون دشمنان طبيعي خود به مناطق جديد وارد مي‌شوند عموماً تبديل به آفت مي‌شوند.

دومين عامل که باعث تبديل موجودات به آفت مي‌شود تغييرات اکولوژيکي است. تغييرات اکولوژيکي با تاريخچه کشاورزي قرين است. هر عملي که انسان در طبيعت انجام مي‌دهد نوعي تغيير اکولوژيکي به همراه دارد. تغييرات اکولوژيکي در طي سده اخير بسيار زياد بوده است. تک کشتي‌هاي وسيع، استفاده از واريته‌هاي پر محصول، و عمليات اَگرو تکنيکي مثل سمپاشي باعث شده است که تعادل در اکوسيستم و طبيعت به هم بخورد.

حتي کشت گياهان زينتي در گلخانه نوعي تغيير اکولوژيکي است. معمولاً از طريق وارد کردن دشمنان طبيعي، آفات در گلخانه‌ها را کنترل مي‌كنند. در اکوسيستم طبيعي و در شرايط طبيعي زنجيره‌هاي غذايي بسيار پيچيده توسط تعداد بسيار زيادي آفت و دشمنان طبيعي ايجاد شده‌اند. از آنجا که سموم در طي نيم قرن اخير اين زنجيره پيچيده را بر هم زده‌اند، براي ايجاد تعادل مجدد زنجيره‌هاي غذايي بين گونه‌هاي گياهخوار، پارزيتوئيدها و پرداتورها حداقل به پنجاه سال تلاش مداوم نياز داريم.

در بين عوامل بر هم زننده تعادل اکولوژيک، قطعاً سموم و ترکيبات شيميايي از اهميت بسيار زيادي برخوردارند. بطوريكه سمپاشي زياد بخصوص براي مدت طويل در محيط باعث تقويت ژن مقاوم در برابر اين ترکيب شيميايي شده و در طي ساليان متمادي، اين جمعيت از طريق زاد و ولد افزايش پيدا مي‌کند و نهايتاً بعد از مدتي يک جمعيت مقاوم به سموم در طبيعت ظاهر مي‌شود. همچنين کاربرد سموم، باعث ايجاد آفت در مواردي نيز مي‌شود.

آفات ثانوي آفاتي هستند که از طريق کاربرد ترکيبات شيميايي بوجود مي‌آيند. بدين صورت كه آفت خاصي در طبيعت كه داراي جمعيت پاييني نيز مي‌باشد بر اثر استفاده سموم از بين رفته ولي گونه‌هايي كه آفت محسوب نمي‌شوند بعد از مدتي به آفات خطرناك تبديل مي‌شوند.

در اكوسيستم هاي زراعي كه گندم و جو بستر زيست را تشكيل مي دهند، عوامل زنده و غير زنده اي در توليد محصول تآثيرگذار هستند كه انسان براي بدست آوردن محصول بيشتر مدام آنها را تغيير مي دهد. شناخت اين عوامل و روابط متقابل بين آنها در حفظ تعادل كمي و كيفي گونه هاي تشكيل دهنده يك اكوسيستم اهميت بسيار زيادي دارد. در ايران بيش از 70 گونه حشره گياه خوار شناسايي شده اند كه به عنوان مصرف كنندگان اوليه از گندم و جو تغذيه مي كنند. اين حشرات گياه خوار، خود مورد تغذيه حشره خواران (حشرات انگل، انگلهاي بالقوه و شكارگران) كه مصرف كنندگان ثانويه هستند، قرار مي گيرند. اتلاق واژه آفت به گونه هايي كه زيان اقتصادي ندارند جايز نيست و تلاش براي حذف اين گونه ها، نابودي دشمنان طبيعي آنها، طغيان احتمالي آفات بالقوه و كاهش تنوع زيستي در اكوسيستم هاي زراعي را به همراه خواهد داشت.

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: آشنایی با آفات مهم گندم و کنترل آنها

مطالب مرتبط

آشنایی با آفات مهم گندم و کنترل آنها


بررسی مکتب رآلیسم (واقع گرایی) و ظهور و بررسی آن در مذهب و آموزش و مدرسه

بررسی رابـط كـاربر و معیارهای نمونه مطلوب و ارزیابی آن و مروری بر رابط كاربر نرم افزارهاي فارسي

بررسی هارد ديسکها و تاریخچه و خصوصیات و انواع آنها

بررسی ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر

ديه كافر ذمي با ديه مسلمان متفاوت است يا نه ؟

بررسی دیگ بخار و ساختار و نصب و نگهداری آن

بررسی ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

بررسی سازگاری دین و حقوق بشر و مروری بر زبان استراتژيك ديني

بررسی ذرت و تاریخچه و انواع و خواص آن

بررسی فسيل و علم فسيل شناسي

آشنایی با اسيلوسكوپ و اجزای آن، همراه با دیاگرام

آشنایی با باشگاه استقلال و تاریخچه، شکوفایی، بزرگان و برخی افتخارات آن

اسيلاتور و بررسي نوسان سازها و نوسان سازهاي LC و انواع آنها و آشنایی با VCO ها و وكتور با مقاو

بررسي ميزان و علل بهره مندي دانشجويان دختر و پسر نسبت به استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترتي

بررسی استيفاء حق در فقه شيعه و اهل سنت و تطبيق آن با حقوق مدني و بين الملل

آشنایی با آسفالت هاي سطحي، انواع و کاربرد آنها

چگونگی استفاده از فناوری و ابزار، جهت کاهش تصادفات و پیامدهای ناشی از تصادفات همراه با تش سوز

استفاده از مواد زائد در ساختار روسازي در اندونزي و معرفي آزمايشات آنها

اسلام و مقتضيات زمان و علت تغيير مقتضيات زمانها و انواع تغییر در زمان

اشنایی با برخی احکام و قوانین و استفتاآت قضايي