اضطراب و منشأ و علل اضطراب و انگيزه هاي آن|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

اضطراب و منشأ و علل اضطراب و انگيزه هاي آن

دانلود بهترین فایل اضطراب و منشأ و علل اضطراب و انگيزه هاي آن
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
اضطراب و منشأ و علل اضطراب و انگيزه هاي آن

اضطراب-و-منشأ-و-علل-اضطراب-و-انگيزه-هاي-آن

اضطراب چيست ؟

وقتي فشارهاي زندگي روزانه بر شخص به حدي رسيدند كه او ديگر نتواند تعارض هاي دروني و بيروني خود را حل كند مضطرب مي شود .

اضطراب : هيجان ناخوشايندي است كه با اصطلاحاتي مانند نگراني ـ دلشوره ـ وحشت و ترس بيان مي شود . و همة ما آدميان درجاتي از آن را گاه تجربه مي كنيم زير بنا و عامل اساسي انواع اختلالات رفتاري در آدمي تشويش و اضطراب است .

اضطراب عبارت است از پاسخي عاطفي و فيزيولوژيكي به احساس خطر همه جانبة دروني است . كه به سادگي كنار نمي رود . اضطراب عمدتاً اختلال افراد جوان است . كه شروع آن معمولاً در اواسط دهة سوّم عمر است . شخص مضطرب تنش و ترس شديد و مداوم دارد او دچار احساس مستمر و مبهم و كلي و نامشخص است . كه خود نيز از منبع و علت آن خبر ندارد .

 

فرق ترس با اضطراب چيست ؟

اضطراب نوروتيك نوعي اغراق در حالت نگراني معمولي است . همانطوري كه افسردگي از نظر كميت ، با حالت غم معمولي متفاوت است . اضطراب نوروتيك در مقايسه با ترس هاي سالم ترسي است غير واقعي و غير منطقي از اين جهت كه يا احساس خطر از وجود عامل عيني بي اساس است و يا اينكه واكنش فرد نسبت به مسئله اي كه خطر بسيار كمي دارد .
بي اندازه شديد است . در افراد سالم وقتي عامل خطر بر طرف شود واكنش اضطراب يا ترس نيز برطرف مي گردد و يا به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد ، اما شخص مضطرب مقدار اضطراب در اثر تغيير عامل محيط تفاوت زيادي نمي كند . شخص نوروتيك سعي مي كند كه از عوامل و شرايط اضطراب دوري گزيند .

در ترس علت و يا انگيزه ظاهري و يا باطني مسأله پيداست و آدمي
مي داند از چه چيز مي ترسد ، در حاليكه در اضطراب انگيزه ها روشن و ظاهري نيست و اغلب صورت ابهام دارد .

 

نظريه هاي اضطراب

الف : اضطراب به عنوان يك تعارض ناهوشياري

فرويد اضطراب روان رنجور را نتيجة يك تعارض ناهوشياري دانسته كه بين تكانه هاي نهاد « عمدتاً تكانه هاي جنسي و پرخاشگري » و
محدوديت هايي كه خود و فرا خود اعمال مي كنند ايجاد مي شود . از آنجا كه بسياري از تكانه هاي نهاد با ارزشهاي اجتماعي يا شخصي در تضاد هستند آدمي را دستخوش تهديد مي كنند .

فرويد سه نوع اضطراب را از يكديگر متمايز مي سازد .

الف : اضطراب واقعيت

ب : اضطراب اخلاقي

ج : اضطراب روان رنجوري

كه در هر سه اضطراب خود به وسيلة نيروهاي دروني يا بيروني تهديد به اضمحلال مي شود . اين سه نوع فقط از نظر منبع اضطراب با يكديگر فرق مي كنند يعني دنياي واقعي خود يا جهان ناهوشيار يا امر و نهي والدين « براي اطلاع بيشتر به كتاب نظريه هاي مشاوره خانم دكتر خديجه آرين مراجعه شود .

ب : اضطراب به عنوان پاسخ آموخته شده .

در نظريه يادگيري اجتماعي به جاي تعارض هاي دروني ، شيوه هايي درمدار توجه قرار مي گيرد كه طي آن ، اضطراب از راه  يادگيري با برخي موقعيت ها مرتبط مي شود . گاه ترس هايي كه در دوران كودكي ياد گرفته شده به دشواري خاموش ميشود. براي نمونه هر گاه نخستين واكنش كودك به صورت كناره گيري يا فرار از موقعيت اضطراب زا باشد ، در آن صورت ممكن است كودك نتواند دريابد كه چه وقت آن موقعيت خالي از خطر است . يك بزرگسال نيز ممكن است از موقعيت هايي كه در دوران كودكي برايش اضطراب زا بوده اند همچنان اجتناب كند زيرا هيچگاه به ارزيابي دوبارة تهديد مزبور نمي پردازد يا در پي راه و روشي براي كنار آمدن با آن نيست .

 

ج : اضطراب در معناي نداشتن كنترل

در سومين ديدگاه گفته مي شود هنگامي اضطراب دست مي دهد كه آدمي با موقعيتي رو به رو شود كه كنترلي بر آن ندارد . ممكن است با موقعيت تازه ايي رو به رو گرديم و مجبور شويم آن را با ديدي كه از دنياي خودمان داريم در هم آميخته و سازمان دهيم . يا چنانكه در مورد بسياري از تجربه هاي ما پيش مي آيد ممكن است در موقعيت مبهمي قرار گيريم و مجبور شويم آن را در تصويري كه از جهان داريم بگنجانيم . در غالب نظريه هاي اضطراب ، كنترل ناپذير بودن آنچه روي مي دهد و احساس درماندگي در برابر آن هسته و مدار نظريه است . مثلاً طبق نظريه روانكاوي ، اضطراب هنگامي ايجاد مي شود كه تكانه هاي كنترل ناپذيري خود را به خطر
مي اندازند مطابق نظريه يادگيري اجتماعي ، هنگامي آدميان مضطرب
مي شوند كه با محرك درد آوري رو به رو مي شوند كه فقط از راه اجتناب مي توان آن را كنترل كرد . پس درجه و شدت اضطراب كه در موقعيتهاي فشار زا احساس مي شود . تا حدود زيادي بستگي به اين دارد كه از نظر شخص آن موقعيت تا چه حد در كنترل و اختيار وي است .

 

علايم و جلوه هاي اضطراب چيست ؟

شخص مبتلا به نوروز اضطراب ، تنش و ترس شديد دارد . فرد دچار احساس مستمر و مبهم و اضطرابي كلي و نامشخص است كه خود نيز از منبع و علت آن خبر ندارد . قبل از 5 تا 6 سالگي معمولاً اضطراب با گريه و فرياد و گاه با لرزش و برافروختگي شديد يا رنگ پريدگي چهره مشخص مي شود . فرد مضطرب شديداً احساس عدم اعتماد به نفس مي كند و حتي در مسائل بسيار كوچك نيز از قوا و كارآيي خود مطمئن نيست او احساس مي كند كه قدرت تمركز روي مسائل را ندارد . و حتي افكار و اعمالش متعلق به خودش نيستند ، اين حالت به قدري شديد است كه احساس مي كند شخصيتش با سابق فرق كرده و ديگر او آن شخص قبلي نيست . شروع واكنش نوروز اضطراب ممكن است ناگهاني و يا تدريجي باشد . در هر دو صورت حالت مزمن دارد . و اين حالت اضطرابي با حمله هاي اضطرابي تشديد مي شود . اين حمله ها ناگهان شروع مي شود . به اوج مي رسد و پس از سپري شدن چند دقيقه با سرعت فروكش مي كند در بحث از اختلال هاي اضطرابي بايد به اين چند نكته توجه داشته باشيم كه :

اختلالات اضطراب ، ناگهاني ظاهر نمي شود بلكه به تدريج و در طول زمان پيدا مي شوند وبه عقيده بعضي از متخصصان ، روان نژندي هاي اضطراب در كودكي پي ريزي مي شوند .

وقتي اضطراب بر همة جنبه هاي عملكرد روزانة فرد ، مسلط شود . گويند او داراي اختلال اضطراب تعميم يافته يا همه جانبه است . كه در اين حال مدام حالت تنش دارد . علايم ترس ، دلشورگي يا اختلال عضوي دروني تنش عضلاني و ناتواني تمركز در او ديده مي شود . ولي براي اين نوع اضطراب هيچ دليل آشكاري در محيط خارج ديده نمي شود .

اشخاصي كه از اضطراب مزمن رنج مي برند گاهي به حملات وحشت و هراس دچار مي شوند و غالباً اين حالت وقتي رخ مي دهد كه شخص مبتلا نمي تواند با فشارهاي زندگي مواجه شود . شخص ممكن است از تپش قلب      لرزش دستها و لبها     اشكال در تنفس و تعرق زياد      خستگي بي حساب      خود خوري      تشنجات جسمي      عدم احساس گرسنگي و تشنگي      بهانه جويي براي ترس احساس نياز فوق العاده به امور جنسي خودداري از انجام وظيفه احساس وجود اجبار و كراهت شكايت كند . همراه با اين علايم شخص احساس آشفتگي مي كند و دلش از حادثه ناگواري خبر مي دهد . و گاه احساس مي كند بزودي خواهد مرد ولي راجع به علت وقوع اين مرگ و يا چگونگي اين حادثه ناگوار هيچگونه عقيده ايي نمي تواند ابراز كند . و هنگامي كه بر شدت تشويش وي افزوده مي شود . شخص ممكن است مبادرت به بازكردن و يا پاره كردن يقه يا لباس خود نمايد . و قادر به سر پا ايستادن نباشد . و از اطرافيان تقاضاي كمك و فراخواندن پزشك كند . اين حمله ها ممكن است در روز اتفاق افتد ويا درشب شخص آشفته و سراسيمه از خواب بيدار شود . فرد مضطرب ممكن است در خواب ببيند كه از مكانهاي مرتفع به زمين افتاده ويا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و يا در دام راهزنان افتاده و پاهايش قدرت فرار كردن را ندارد . فرد مضطرب گاهي ممكن است پرخوري كند . و از شدت نگراني تن به غذا دهد . و از اين طرق خود را آرامش ببخشد . ولي اين پرخوري مورد نياز او نيست . كشش دروني فوق العاده اين افراد سبب واكنش هاي افراطي در مقابل محركهاي ناگهاني و غير منتظره مانند نور يا صدا مي گردد . گرفتگي و درد عضلات و گردن و شانه ، اسهال مزمن و تكرر ادرار     اشكال در هضم غذا و كم خوابي از ديگر علايم اضطراب در فرد است .

 

منشأ و علل اضطراب و انگيزه هاي آن

اضطراب در افراد بخصوص نوجوانان ممكن است علل مختلفي داشته باشد . گاهي اضطراب ناشي از رفتار غلط والدين و در اثر شكست هاي مكرري است كه براي فرد پيش آمده و در اثر سرزنش و تحقيري كه فرد شده است چنين اضطرابي رامي توان اضطراب ياد گرفته شده يا مشروط ناميد ممكن است كه اضطراب نوجوان در اثر برداشت غلط و تعبير و تفسير هاي نادرست باشد . كه او از خود كرده است مثلاً پيوسته تصور مي كند كه حادثه ناگواري براي او در شرف اتفاق افتادن است . يا چرا مورد توجه ديگران قرار نمي گيرد . و يا معيار و ميزاني كه نمي توان به آن دست يافت براي خود قرارداده است . گاهي اضطراب نوجوانان ناشي از تصميم گيري هايي است كه بايد در مورد تحصيل      شغل و همسر گزيني اتخاذ نمايد . در مجموع مي توان موقعيت هاي مولد فشار را كه سبب تسريع بروز واكنش مي شوند به شرح زير تقسيم نمود .

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: اضطراب منشأ و علل اضطراب انگيزه هاي اضطراب تحقیق آماده اضطراب پروژه آماده اضطراب تحقیق آماده با موضوع اضطراب

مطالب مرتبط

بررسی اضطراب در کودکان و نوجوانان و عوامل موثر بر آن 83 صفحه فایل ورد wor

بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

بررسي تأثير تحريکات حسي بر اضطراب بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه قلب 15 صفحه فای

بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با نمونه موردی

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي و اضطراب

بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار و آثار و نتايج اشتغال زنان بر روي بيماري

پیشینه پژوهش و چارچوب نظری با موضوع تاثیر تفاوت هاي جنسیتي بر میزان اضطراب اجتماعي در نوجوانا

مطالعه نگرانی و اضطراب و علایم، نظریه ها، علل و درمان آن

بررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان تيزهوش و عادي

آشنایی با مفهوم و تبيين گسترده دعا و اثرات آن و بررسی اضطراب و درمان آن از طريق دعا

بررسی اختلال اضطراب جدایی در کودکان و علل ترس از مدرسه و راهکارهای مقابله با آن

پیشینه پژوهش و مروری بر منابع با موضوع اضطراب و استرس بررسی روش های مقابله و کاهش استرس

آشنایی با اضطراب امتحان و انواع و نشانه های آن

آشنایی با اختلالات اضطرابی و انواع و درمان آنها

آشنایی با نگرانی و اضطراب و عوارض و رهایی از آن

پروژه آماده آمار: بررسی تاثير و نقش موسيقي بر كاهش اضطراب

بررسی و مقايسه میزان اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر و عوامل موثر بر اضطراب

بررسی اضطراب و پریشانی در معلمان كودكان استثنايي و دارای عقب مانده ذهني

بررسي تاثير استرس و اضطراب (تنيدگي) بر افراد سالم و افراد دارای بيماري ميگرن

بررسی اضطراب و نگراني و تاثير آن در امتحانات دانش آموزان

بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل

بررسی روانشناسانه علل اضطراب از ديدگاه رفتارگرايان

پاورپوینت آماده بررسی اضطراب و فشارخون و علائم و علل آنها و بررسی رابطه اضطراب و فشار خون

بررسی مسائل اساسي در روان شناسي رشد و نوجواني مانند اضطراب و پرخاشگری و افسردگی و اختلالات عاطف

بررسی تاثير ورزش بر اضطراب و افسردگي و سلامت روحی و مزایای آن

بررسي اضطراب و اختلالات اضطرابي و علل آن و بررسي تاثير موسيقي در كاهش اضطراب

بررسي اضطراب امتحان و روش صحيح مطالعه وتکنيک حضور در کلاس

بررسي اضطراب و کنترل آن با ورزش و مروري بر روانشناسي ورزشي و اضطراب

گزارش تخصصی مخصوص همه دبیران کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

گزارش تخصصی آموزگار و دبیر مقابله با ترس و اضطراب در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان چهارم در درس علوم

گزارش تخصصی دبیر فیزیک کاهش اضطراب یکی از دانش اموزان در درس فیزیک با راهکارهای مناسب

اقدام پژوهی: راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

اقدام پژوهی: چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی را در ساعت ریاضی کاهش دادم؟

اقدام پژوهی: چگونه اضطراب دانش آموز پایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم؟

اقدام پژوهی: چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب آرزو را در درس املاء بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی: چگونه می توانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم؟

اقدام پژوهی: چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟

بررسي ارتباط بين اضطراب و ورزش و بررسی روانشناسی ورزشی و تاثیر ورزش بر سلامت روان

بررسی بي اعتمادي توأم با اضطراب و دلایل آن

بررسیاضطراب و دلبستگی و سبکها و شیوه و مراحل آن و نگاهی بر نظریات فروید

بررسی استرس و اضطراب و راههای کاهش و درمان آن با تغذیه و ورزش

بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر و مادر با دارای یک یا هر دو والد اصل

اضطراب و بررسی نظریه ها و علائم و علل و درمان آن

بررسی نکات و داروهایی برای رفع درد و اضطراب ناشی از دندان پزشکی و بررسی بیماری لثه و پیشگیری آن

اضطراب و بررسی علائم و علل و انواع و درمان و پیشگیری از آن و نگاهی به اضطراب در کودکان و نوجوانان

بررسی اضطراب امتحان و روشهای صحیح مطالعه و تکنیک حضور در کلاس

بررسی پيشينه پژوهش و ادبیات تحقیق در خصوص اضطراب در دانش آموزان به همراه پرسشنامه

بررسی نقش ورزش در کاهش اضطراب

بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف در خصوص ترس و اضطراب در نوجوانان

بررسی عوامل کاهش اضطراب در نوجوانان

بررسی راهکارهای مقابله و پيشگيري و درمان اضطراب

پاورپوینت آماده بررسی ارتباط میان اضطراب و فشار خون و علل و عوامل ایجاد اضطراب

بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی دانشجویان همراه با نمونه موردی

اضطراب و منشأ و علل اضطراب و انگيزه هاي آن

بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر

نگاهی به سلامت روان و تاثیر ورزش بر آن و بررسی استرس و اضطراب و درمان آنها با ورزش


بررسی انواع بتن های مقاوم بتن های سبک و سنگین

بررسی انواع گیاهانی که از آنها برای ساختن رنگ استفاده می شود

بررسی ارتباط میان عشق و ازدواج

بررسی انواع فرآیندهای تکثیر غیر جنسی گیاهان

بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

مدگرايی و علل گرايش جوانان به مد

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

دسته بندی انواع گیاهان

بررسی انواع آفات در درختان میوه

بررسی معماری کاخ ها و بناها در دوره اشکانیان (پارتیان)