بررسی کلاهبرداری ارزی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

بررسی کلاهبرداری ارزی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

دانلود بهترین فایل بررسی کلاهبرداری ارزی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی کلاهبرداری ارزی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

بررسی-کلاهبرداری-ارزی-و-عناصر-تشکیل-دهنده-جرم-کلاهبرداری

عناصر تشکیل دهنده ی جرم کلاهبرداری 

1     ركن قانوني 

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره هاي آن ، ركن اصلي قانوني جرم كلاهبرداري را تشكيل مي دهد. 

2    ركن مادي 

كلاهبرداري از جرايم مركب است كه ركن مادي آن از اجزاي متفاوت تشكيل شده است و نظر به اينكه براي تحقق آن ، حصول نتيجه مجرمانه لازم است از جمله جرايم مقيد است. 

الف) رفتار مرتكب 

با توجه به تعريف كلاهبرداري ، رفتار مرتكب بايد به صورت فعل مثبت خارجي باشد ؛ ترك فعل نمي تواند تشكيل دهنده ركن مادي اين جرم باشد ولو اينكه همراه با سوء نيت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف ديگر فعل مثبت بايد خارجي باشد؛ يعني بروز و ظهور خارجي داشته باشد ، لذا صرف دروغگويي هم كافي نيست و به تنهايي توسل به وسيله متقلبانه تلقي نمي شود براي مثال اگر ) الف( كه پدر)ب(است تصور بدهکار بودن )ب( به فرد )ج(مبلغی را به نیابت (ب) به 'ج' بپردازد و 'ج' با علم به این که طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از 'ب' ندارد خودداری کندواز این طریق پولی را به دست آورد عملش کلاهبرداری نیست چون هيچگونه وسيله متقلبانه اي به كار نبرده و در واقع ترك فعل كرده است. براي تحقق جرم كلاهبرداري انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملياتي نمايشي و متقلبانه است. دروغگويي وقتي موجب كلاهبرداري است كه همراه با استفاده از اسم يا صفت يا عنوان يا سمت مجعول باشد و در ديگر موارد نيز ، بايد همراه با توسل به حيله و تقلب باشد و با گول زدن و فريفتن و همراه با فعل يا افعال يا وسايل مادي خارجي متقلبانه باشد. لذا تبليغات دروغي هم كافي نيست ، بلكه تبليغات بايد همراه با مقدمات و صحنه سازيها و به كار بردن وسايل ديگري باشد. اگر كلاهبردار براي انجام كلاهبرداري اسناد و نوشته هاي مجهول به كار برد كه في نفسه براي تحقق جرم جعل كافي باشد عملش واجد دو عنوان جعل و كلاهبرداري است ، ولي اگر اوراق مذكور ارزش دليل و سند را نداشته باشند عملش صرفا كلاهبرداري شمرده مي شود. در اين صورت ، هرگاه يك بيمه گزار براي وصول خسارت از بيمه گر ، صورت حسابهاي جعلي ارائه دهد عملش كلاهبرداري است ؛ زيرا نفس تهية صورت حسابهاي مذكور جعل محسوب نمي شود. 

ب) وسيله 

اصولاً 'وسیله' در تحقق جرم تأثيري ندارد ، ولي در بعضي از جرايم ، از جمله كلاهبرداري در تحقق جرم موثراست.

براي اينكه فعل مثبت مرتكب بتواند مبناي كلاهبرداري قرار گيرد بايد همراه با به كار بردن وسيله متقلبانه باشد و منظور از تقلبي در اينجا ، غير واقعي بودن است. فعل و وسيله در جرم كلاهبرداري دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسيله متقلبانه اصطلاح عامي است كه شامل هر نوع نيرنگ و دروغ و فريبكاري مي شود اين اصطلاح با توجه به قيد يکی از وسايل مذكور دیگر » شمول وصف كلاهبرداري را به هر نوع وسيله تقلبي ديگر امكان پذير مي كند. لذا, مفهوم كلاهبرداري از مصاديق مذكور در قانون تحول پيدا كرده است و موضوع بردن ، به وسايل خاص مذكور درقانون محصور نيست. در عين حال ، كاربرد وسايل متقلبانه به شرطي موجب تحقق جرم است كه اولا كاربرد وسيله تقلبي علت نهايي و منحصر به فرد تحصيل مال غير باشد و ثانياً كاربرد وسيله تقلبي مقدم بر كلاهبرداري باشد. بنابراين ، صرف گرفتن وجه از كسي واجد عنوان كلاهبرداري نخواهد بودو باید عناصر جرم مذکور از جمله به كار بردن حيله و تقلب و يا هر وسيله متقلبانه ديگر ، تحقق يابد و موثر در گرفتن وجه باشد.

اول: متقلبانه بودن وسيله: با توجه به تعريف كلاهبرداري ، تقلبي و غير واقعي بودن وسيله در جرم مذكور ، جنبه ی حصري دارد و تقلبي بودن وسيله از مهمترين پايه هاي سازندة جرم كلاهبرداري است. به عبارت ديگر ، براي تحقق كلاهبرداري تنها اغفال مالك كافي نيست ، بلكه اغفال مالك وقتي مبناي جرم مذكور قرار مي گيرد كه از طريق به كار بردن وسيله متقلبانه باشد.

بنابراين ، همانطور كه در جرم قتل در حكم عمد ، نوع وسيله محصور به قتاله است ؛ در كلاهبرداري هم نوع وسيله محصور به متقلبانه بودن است كه با پيشرفت زمان تحول مي يابد و مصاديق آن منحصر به موارد ذكر شده در قانون نيست ، بلكه هر وسيله اي كه غير واقعي بودن آن احراز شود مي تواند براي تحقق جرم ملاك قرار گيرد. 

تثبيت به وسايل تقلبي حالتهاي مختلفي دارد. گاه وسيله ساختگي است كه ممكن است از نظر شكلي يا ماهوي خلاف واقع باشد ؛ به عبارت ديگر وسيله مورد استفاده في نفسه خلاف واقع است و به وسيله كلاهبردار جعل شده است. مثلا ساختن و استفاده كردن از سند مجعول يك وسيله متقلبانة شكلي است ولي ساختن و استفاده كردن از يك سند خالي الوجه يك وسيله تقلبي ماهوي است ؛ يعني ماهيتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسير ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است : مقصود از توسل به وسايل تقلبي مذكور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از اين است كه حيله و تقلب را در خارج اعمال كند يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت يا ساير ادارت دولتي يا محاكم ...' 

گاه خلاف واقعي بودن وسيله از بابت ساختگي بودن نيست و وسيله ماهيتاً متقلبانه نيست و در ظاهر وسيلة مورد استفاده واقعي است ، اما در حقيقت غير واقعي است. براي مثال موجري كه مال الاجاره را نقد اً دريافت كرده و به مستأجر رسيد نداده است ، براساس قبضي كه در دست دارد و ساختگي هم نيست اجراييه صادر مي كند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب مي كند ؛ در حالي كه در حقيقت مبلغ آن قبض را قبلا دريافت كرده است. لذا اين عمل او كلاهبرداري است ؛ زيرا هر چند سند مورد استفاده جعلي نيست با دريافت وجه آن سند مذكور متقلبانه و غير واقعي است. در واقع ، در اينگونه موارد عمل مرتكب متقلبانه است نه وسيلة مورد سند مذكور متقلبانه و غير واقعي است. در واقع ، در اينگونه موارد عمل مرتكب متقلبانه است نه وسيله ی مورداسنفاده

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی کلاهبرداری ارزی عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری بررسی کلاهبرداری ارزی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری تحقیق آماده بررسی کلاهبرداری ارزی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری تحقیق در مورد بررسی کلاهبرداری ارزی و عناصر تشکیل دهن

مطالب مرتبط

بررسی کلاهبرداری ارزی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری


بررسی هنر و معماري دوره اشكاني

پروپوزال آماده رشته مهندسی کشاورزی گرایش تکنولوژی مواد غذائی در خصوص افزایش کیفیت آرد تولیدی کارخانه

بررسی قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

بررسی نگهداري هويج در سردخانه و درجه حرارت مطلوب و رطوبت نسبي و گردش هوا و بسته بندی

بررسی نقش هنر و معماری اسلامی در مسجد جامع ورامین

بررسی نقش مسكن در جامعه امروزي و سياست‌هاي برنامه‌هاي دوم و سوم کشور

بررسی جایگاه و نقش مذهب در سلامت روان

بررسی نقش شعر در افزايش خلاقيت و پرورش هوش هيجاني كودكان

بررسی نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی

بررسی نقش و تاثیر بسته‌بندی در فروش بيشتر اجناس (بسته‌بندی و مصرف‌كننده)

پروپوزال آماده: بررسی اثر تابش گاما و نوترون بر خواص فیزیکی نانوکامپوزیت ها

بررسی نقش و اهمیت تعریق در گیاهان

اضطراب و منشأ و علل اضطراب و انگيزه هاي آن

بررسی انواع بتن های مقاوم بتن های سبک و سنگین

بررسی انواع گیاهانی که از آنها برای ساختن رنگ استفاده می شود

بررسی ارتباط میان عشق و ازدواج

بررسی انواع فرآیندهای تکثیر غیر جنسی گیاهان

بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

مدگرايی و علل گرايش جوانان به مد

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود