پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)

دانلود بهترین فایل پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)

پاورپوینت-آماده-بررسی-معماری-و-بنای-کاخ-آپادانا-شوش-(داریوش-اول)

آپادانا واژه ی فارسی وبه معنای تالارستوندارمی باشد با توجه به تالارستوندارکاخ (تالاربارعام) واز آنجا که به عنوان اولین تالارستوندارایران شناسایی وحفاری شده است تمام مجموعه کاخ به این نام نامیده شده است. همچنین با توجه به اینکه کاخ آپادانا به وسیله داریوش اول هخامنشی (512 ـ 516) ساخته شده است به کاخ داریوش اول هخامنشی نیز معروف می‌باشد.

 

داریوش درسال 522 پیش از میلاد به سلطنت رسید پس از آنکه داریوش توانست مدعیان سلطنت را از پیش روی بردارد وآرامش را دوباره به کشورباز گرداند درصدد برآمد سرزمینهای متصرفی را که متشکل از کشورهای بسیاری بودرا با سیاستی خاص اداره کند که این خود مستلزم آن بود که جایگاهی را به عنوان مرکزیت امپراطوری خود برگزیند.

هرچند سرزمینهای متصرفی آن به حدود 30 کشوریا ایالت می‌رسید ولی چند نقطه را مرکزیت بخشید که از آن جمله است شهرپارسه یا تخت جمشید امروزی، همدان، بابل وشوش. درهریک از این مراکز اقدام به برپایی کاخهایی نموده است که هریک از این کاخها هرچند دراصول کلی یکسان می‌نمایند ولی درجزئیات تفاوت هایی نسبت به هم دارند.

الی ایحال به توجه به گستردگی امپراطوری هخامنشی (از سند تا نیل) برآن شد تا شوش را که تقریباً درمزکز امپراطوری واقع شده بود به پایتختی برگزیند. بدون شک دراین انتخاب شکوه وعظمت دیرینه شوش به عنوان پایتخت فرمانروایان ایلام که وی خودرا وارث آنان نیز می‌دانسته درنظربوده است. از سوی دیگرچون پاسارگاد پایتخت کورش وکمبوجیه (ازشاخه دیگرهخامنشیان) بوده است. اونخواسته آن شهررا مرکز فرمانروایی خود سازد وازاین روشوش را به پایتختی خود برگزید.

داریوش دستورداد تا کاخی باشکوه آن چنان که درخورفرمانروایی وی باشد درشوش برپا دارند، لذا معماران با توجه به جمیع مسائل، تپه آپادانا را به این منظورانتخاب کردند. البته باید توجه داشت که این تپه نیز همچون تپه اکروپل (ارگ) وشهرشاهی دارای لایه‌های باستانی می‌باشد که برروی تپه ماهورهای طبیعی شکل گرفته است. بدین سان کاخ اصلی داریوش برروی این تپه (آپادانا) بنا شدو اقامتگاههای درباریان تأسیسات دولتی برروی دوتپه اکروپل (ارگ) وشهرشاهی ایجاد شد. (ر. ک. به تصویرـ2).

 

آپادانا کاخی است مرتفع وپهناورکه ازواحدهای مختلفی تشکیل شده است این واحدها شامل تالاربارعام، حرمسرا، دروازه، حیاطهای شرقی وغربی ومرکزی، ایوانهای شمالی، شرقی وغربی ودیگربخشها می‌باشد.

 

درحد فاصل ردیفهای سوم وچهارم یک پایه سنگی دیده می‌شود که با پایه ستونهای دیگرهمخوانی ندارد، احتمالاً می‌بایست جایگاه قرارگرفتن تخت پادشاه بوده که درقسمت عقب تالاردرمحلی نیمه تاریک قرارداده شده است که جز به زحمت کسی نتواند پادشاه را ببیند.

رومن گیرشمن اعتقاد دارد که این سبک معماری (تالارستون دار) برگرفته از یک معبد مصری می‌باشد که درآن برخی از ویژگیهای کاخهای یونانی استعمال شده است.

به صورت کلی ستونهای کاخ آپادانا (تالاربام عام وایوانها) به لحاظ فرم وتزئینات ازشیوه واحدی برخوردارمی باشند وفقط درقسمت پایه ستون با هم تفاوتهایی دارند به طوری که پایه ستونهای تالاربارعام به صورت چهارگوش ساده میباشند. اما پایه ستونهای ایوان به صورت مدورودارای تزئینات میباشد که این امربه دلیل نوع معماری وهنردوره هخامنشی می‌باشد که هنرآن به صورت برون گرا می‌باشد وبه صورت کلی به نمای ساختمان به نسبت قسمتهای درونی بیشترپرداخته شده است.

 

سرستونها به شکل دوگاونرمی باشند که بصورت نشسته وپشت به هم، به هم چسبیده اند که چوبهای حمال روی آن قرارمی گرفته ودرنهایت تیره‌های چوبی سقف روی آن قرارمی گرفت.

اگر چه سقف تالارآپادانا برروی ستونها سنگی قرارگرفته است اما دیوارهای آن با مصالح خشتی ساخته شده است که قطرآن با کمی اختلاف حدود 5 مترمی باشد. احتمالاً دلیل استفاده آنها از خشت به جهت تنظیم دمای درون تالارودیگربخشهای خشتی کاخ بوده است چرا که خشت به صورت معکوس درزمانی که هوا بیرون کاخ سرد بوده هوای داخل را گرم می‌کرده وزمانی که هوای بیرون کاخ گرم بوده است هوای داخل کاخ را خنکترمی کرده است.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای کاخ آپادانا شوش (داریوش اول) پاورپوینت آماده تحقیق درسی پاورپوینت آماده

مطالب مرتبط

پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)


آشنایی با پول شویی و مراحل عملیات و جلوگیری و مبارزه با آن و بررسی اثرات پول شویی بر اقتصاد

نقد و تحليل ‌فرهنگ‌ ورزش‌ و خاستگاه‌ و مباني‌ ورزش‌ و بررسی اثرات متقابل فرهنگ و ورزش

آشنایی با بخشهای مختلف پروتکل پشته (TCP/IP (Protocol Stack و کاربرد آن

آشنایی با نحوه پيشگيري و درمان بعضي بيماريها با ورزش با تمرینات موثر

بررسی تاثير موسيقي بر يادگيري و تاثیرات جسمی و روحی و عاطفی آن

آشنایی با پیستون و اجزا آن و راهنماي تشخيص معايب پيستون

آشنایی با پیل حرارتی و طبقه بندی و ساخت و کاربرد آنها

آشنایی با مسکن و ابعاد آن و بررسی شاخصهای کیفیت مسکن و مسکن متناسب در محلات شهری

بررسی فواید و تاثیرات شنا بر سلامتی انسان

آشنایی با پیلهای خورشیدی و ساخت و کاربرد آنها

پاورپوینت آماده پروژه درس کنترل و بیولوژی علف های هرز

پاورپوینت آماده بررسی ویژگی های انواع گونه های علف هاي هرز

پاورپوینت آماده بررسی Access Point و شبکه هاي بي سيم

پاورپوینت آماده آبنما – بررسی انواع آبنما و اجزای آنها

پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و ساخت گیتار و سنتور

پاورپوینت آماده انواع سيستم هاي توليد و نقطه سر به سر و بررسي يک نمونه کاربردي

پاورپوینت آماده بررسی بخش ها و اجزای مختلف فرآیند حمل و نقل کارخانه ای

پاورپوینت آماده بررسی نقش و جایگاه انرژی در حمل و نقل

پاورپوینت آماده بررسی اجمالی سیستم های حمل و نقل درون کارگاهی

پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و بخش های مختلف حمل و نقل ریلی و برنامه ريزي حرکت قطار ها