پاورپوینت آماده ارتقاء سلامت و بهبود کيفيت زندگی در برنامه چهارم توسعه|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

پاورپوینت آماده ارتقاء سلامت و بهبود کيفيت زندگی در برنامه چهارم توسعه

دانلود بهترین فایل پاورپوینت آماده ارتقاء سلامت و بهبود کيفيت زندگی در برنامه چهارم توسعه
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
پاورپوینت آماده ارتقاء سلامت و بهبود کيفيت زندگی در برنامه چهارم توسعه

پاورپوینت-آماده-ارتقاء-سلامت-و-بهبود-کيفيت-زندگی-در-برنامه-چهارم-توسعه

     ارتقاء کيفی نيروی انسانی نهادهای حافظ نظم و امنيت کشور

     پيش بينی ، پيشگيری و کنترل جرائم و تخلفات با بکارگيری فضاهای مجازی ، امکانات الکترونيکی و گسترش جامعه شبکه ای

     کاهش عوامل جرم خيز و فرصت های ارتکاب جرم  از طريق رفع خلاء ها و نواقص قانونی و تحقق اصل 29 قانون اساسی

     افزايش هزينه ها و ريسک اقدام به جرم

     ساماندهی رفاه اجتماعی به منظور پيشگيری از موقعيتهای جرم خيز

     ايجاد تناسب بين جرم و مجازات و تامين بازدارندگی با استراتژی  مجازاتهای جايگزين

     توسعه سرمايه اجتماعی و باورهای فرهنگی و سنتی به منظور کاهش عوامل جرم خيز

     ارتقاء استانداردهای حرفه ای کشف جرم

     متناسب سازی قابليتها، سيستمها و اقدامات در حوزه قضايي، امنيت عمومی و انضباط اجتماعی با شرايط جامعه جوان و حضور فزاينده زنان

     پاک سازی چهره محيط های عمومی از مظاهر ناهنجاری

 

            تامين خدمات مشاوره و مددکاری حقوقي برای شاغلين

     اعمال حمايتهای قانونی و حقوقی در برابر بيکاری

     گسترش بيمه های بيکاری

     بسط و ترويج فرهنگ شايسته سالاری و مقابله با فرهنگ ظاهر سازی و

چابلوسی

     تامين و گسترش آموزشهای مربوط به سلسله مراتب اداری ، انعطاف پذيری و افزايش

تحمل و  بردباری بين کارگر و کارفرما

     گسترش فرهنگ کار، قناعت و شايسته سالاری در روابط شغلی

 

تقويت اقتدار حاکميت

     اعمال قاطعانه، عادلانه و فراگير قانون

     انسجام هدفمند دستگاههای اجرايي و پايبندی مسئولان و مديران به تعهدات خود و

مديران گذشته

     استقبال از افزايش تقاضای اجتماعی برای مشارکت شهروندان در مديريت و هدايت

مسائل در قالب نهادهای محلی و غير دولتی

     توسعه نهادها و فرآيندهای درونی سازی، نهادينه سازی و جامعه پذيری در رابطه با

 ارزشهای ملی و اسلامی و هنجارهای اجتماعی و کاهش دخالت های حاکميت در امور

 اجتماعی

     خودداری رسانه های عمومی از اقداماتی که منجر به کاهش اعتماد عمومی می گردد.

     ضابطه مندی، ترويج و گسترش ساده زيستی مسئولان و احتراز آنان از بهره مندی از

امکانات اختصاصی

     ترويج صداقت و راستگويي در روشها و خودداری از ارائه اخبار و گزارشهای نادرست

 

تقويت دانش قوم شناسی اقوام ايرانی و حمايت از مراکز پژوهشی مربوطه

     حفظ هويت اقوام ايرانی در قالب هويت ملی

     اصلاح محتوای کتب درسی در جهت حذف مطالب تفرقه آفرين

     اصلاح ساختار سرشماری کشور در جهت گردآوری منظم اطلاعات از ويژگيهای

 قوميتی

     تاسيس دوره های زبان شناسی فرهنگ شناسی اقوام ايرانی دردانشگاه ها

     تبديل دروس ادبيات فارسی دانشگاهها به ادبيات ايرانی زبان فارسی و زبان های قومی

     تاکيد بر پروژه های عمرانی کوچک متناسب با ظرفيت های محلی با رويکرد

توانمندسازی محلی

     فراهم کردن زمينه مشارکت هرچه بيشتر اقوام و جوامع محلی درسرنوشت سياسی خود

     نظارت جدی بر رسانه ها به منظور ممانعت از اشاعه فرهنگ تفرقه آميز و تحقيرکننده

اقوام ايرانی

رعايت عرفها،خرده فرهنگهای مقبول و ارزشهای اجتماعی مناطق در اجراء و پياده سازی

سياستهای برنامه

 حفظ ابعاد هويتی اقوام ايرانی و پاسخگويي به نيازهای انان در قالب تقويت و

استحکام ملی

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پاورپوینت آماده ارتقاء سلامت و بهبود کيفيت زندگی در برنامه چهارم توسعه پاورپوینت آماده تحقیق درسی پاورپوینت آماده

مطالب مرتبط

پاورپوینت آماده ارتقاء سلامت و بهبود کيفيت زندگی در برنامه چهارم توسعه


پاورپوینت آماده بررسی مراحل کشت و پرورش گیاه انـــار و ویژگی های آن

پاورپوینت آماده بررسی نقش و اهمیت کم آبیاری در کشاورزی

پاورپوینت آماده بررسی مراحل مختلف فرآیند كمپوت سازي و کنسروسازی

پاورپوینت آماده برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی

پاورپوینت آماده بررسی فرآیند كشت ارگانيك بابونه

پاورپوینت آماده بررسی فرآیند كلن كردن ژن كلونينگ سلول هاي تراريخت

پاورپوینت آماده بررسی اصول مدل تعالی سزامانی EFQM و کاربرد آن در عارضه يابي

پاورپوینت آماده بررسی فرآیند مدل تعالی سازمانی EFQM

بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارت حل مسأله در افزايش عزت نفس و سازگاري اجتماعي دانشجويان دختر

پاورپوینت آماده کارآفريني ديجيتال کسب و کار الکترونيکي و کاربرد IT و ICT در کارآفريني