پاورپوینت آماده پروژه درس انسان طبيعت معماري طراحي محيط و منظر|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

پاورپوینت آماده پروژه درس انسان طبيعت معماري طراحي محيط و منظر

دانلود بهترین فایل پاورپوینت آماده پروژه درس انسان طبيعت معماري طراحي محيط و منظر
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
پاورپوینت آماده پروژه درس انسان طبيعت معماري طراحي محيط و منظر

پاورپوینت-آماده-پروژه-درس-انسان-طبيعت-معماري---طراحي-محيط-و-منظر

         فهرست مطالب

        

         فصل اول جنبه هاي زماني ادراك

             حرکت وادراک

              جنبه هاي زماني محيط و منظر

              محیط و منظر به صورت سکانس یا توالی

             محیط و منظر به صورت ریتم

              نگرش فرهنگی نسبت به زمان

             هدف گرایی در برابر تجربه گرایی

              زمان و ادراک

              ریتمهای متوالی

             روابط زمان و فضا

                 انتخاب مسیر

              دیدهای متوالی

              خصوصیات محیط ومنظر ومیدان حرکت

              سرعت و ادراک

              طراحی جاده ها

              مقاله همیلتن وترستنرابطه سرعت وادراک محیط و منظر

              مقیاس

         فصل دومجنبه هاي حسي ادراك

              محرکها،روابط متقابل با انسان و امنیت

              رویکرد انسان شناسانه به رفتار

              دیدبانی و پناه

              محرکها و مفاهیم نمادین

 

 

نگرش فرهنگي نسبت به زمان

فرهنگ هاي مختلف درک متفاوتي از زمان دارند غربي ها آن را بصورت توالي خطي در نظر مي گيرند.

فرهنگ هاي شرقي و بسياري از فرهنگ هاي سنتي درکي دوره اي از زمان دارند.

فرهنگ آمريکايي امروز به ادراک لحظه اي زمان توجه دارند اين درک اززمان منافع بلند مدت را در نظر نمي گيرند .

 

هدف گرايي در برابر تجربه گرايي

 

بعضي از فرهنگها متوجه آينده هستند اينها به قيمت تجربه نکردن حال هدف آينده را دنبال ميکنند.

اين موضوع را پرسيگ در کتاب ذن وهنر مورد توجه قرار داده است.

زمان و ادراک

در هنگام برخورد با وضعيت هاي جديد سرعت يادگيري در ابتدا زياد است وبا گذشت زمان سرعت پردازش اطلاعات جديد مربوط به محيط ومنظر کاهش ميابد. 

جستجو ناخود آگاه اوليه باگذشت زمان تبديل به جستجويي آگاهانه براي بدست آوردن اطلاعات دقيقتروخاص تري ميشود .

 

 ريتم هاي متوالي

1    دوره هاي آب و هوايي

2    دوره هاي اقليمي

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پاورپوینت آماده پروژه درس انسان طبيعت معماري طراحي محيط و منظر پاورپوینت آماده تحقیق درسی پاورپوینت آماده

مطالب مرتبط

پاورپوینت آماده پروژه درس انسان طبيعت معماري طراحي محيط و منظر


پاورپوینت آماده تیپولوژی و گونه شناسي مسكن در جهان و شهر مشهد

پاورپوینت آماده بررسی انواع فلومتر ها و روش های اندازه گيری جريان (مايعات)

پاورپوینت آماده اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

پاورپوینت آماده انتخاب مناسب ترين خودرو در ايران تعيین پارامتر هاي مهم خودر بر اساس آمار

پاورپوینت آماده آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند

پاورپوینت آماده بررسی انواع انبار و اصول و قواعد فرآیند کار در انبار

پاورپوینت آماده بررسی آناليز و طراحي پي هاي سطحي

پاورپوینت آماده معماری مسکن و گونه شناسی و تیپولوژی مسکن معماری درون گرا و برون گرا معماری

پاورپوینت آماده بررسی آناتومي انواع آوندها و بافتهاي گياهي

بررسی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در مجتمع های مسکونی و انواع سازه و بررسی سازه در مجتمع های مسکونی