تحليل پايداري شيرواني‌های محدود و نامحدود و بررسی ضرائب ايمني در پايداري شيرواني‌ها – به همراه م|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

تحليل پايداري شيرواني‌های محدود و نامحدود و بررسی ضرائب ايمني در پايداري شيرواني‌ها – به همراه م

دانلود بهترین فایل تحليل پايداري شيرواني‌های محدود و نامحدود و بررسی ضرائب ايمني در پايداري شيرواني‌ها – به همراه م
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحليل پايداري شيرواني‌های محدود و نامحدود و بررسی ضرائب ايمني در پايداري شيرواني‌ها – به همراه م

تحليل-پايداري-شيرواني‌های-محدود-و-نامحدود-و-بررسی-ضرائب-ايمني-در-پايداري-شيرواني‌ها-–-به-همراه-م

پاورپوینت آماده تحليل پايداري شيرواني‌های محدود و نامحدود  و بررسی ضرائب ايمني در پايداري شيرواني‌ها – به همراه مثال      29

 

 

پايداري يك شيرواني خاكي به عوامل متعددي مانند لايهبندي خاك، حركت آب در خاك، مقاومت برشي خاك و ... بستگي دا رد. براي تعريف پايداري شيرواني خاكي از ضرائب ايمني (ضريب اطمينان)  مربوط به آن استفاده ميشود كه به سه دستة ضريب اطمينان كلي (Fs)، ضريب اطمينان جزئي نسبت به چسبندگي  (Fc) و ضريب اطمينان جزئي نسبت به اصطكاك (Fφ) تقسيم ميشوند

 

 

الف     سطح لغزش بموازات سطح شيبدار است و آب زيرزميني در شيرواني جريان ندارد. (بدون نشت)

با فرض جريان نداشتن آب در شيرواني و صفر بودن فشار آب حفرهاي، لغزش شيرواني در امتداد صفحة AB كه محتمل به لغزش است و در عمق H از سطح زمين قرار دارد، مورد بررسي قرار ميگيرد. براي اين منظور حالت تعادل در قطعه abcd از شيرواني را كه داراي ضخامت واحد در امتداد عمود بر صفحه است در نظر ميگيريم و مطابق شكل (6    2) مينويسيم

 

 

شكل (6    4) يك شيب خاكي را نشان ميدهد كه در آن تودة رسي به ضخامت 5 متر بر روي يك بستر سنگي به زاويه شيب 180o قرار گرفته است. در حالت كلي آزاد جريان در عمق سه متري از سطح زمين قرار دارد. ضريب اطمينان (ضريب ايمني) پايداري شيرواني در برابر لغزش چقدر است؟

 

 

 

اگر ارتفاع شيرواني مساوي با عمق بحراني (Hcr) شود، شيرواني محدود در نظر گرفته ميشود. براي تحليل شيرواني محدود لازم است يك شكل كلي براي سطح لغزش بحراني فرض گردد. بر اين اساس دو حالت لغزش مورد توجه قرار ميگيرد. يكي حالت لغزش در روش كولمان است كه سطح لغزش بحراني بصورت صفحه فرض شده است و ديگري حالت لغزش در روش لغزش استوانهاي ميباشد كه فرض كرده، سطح لغزش، كماني از دايره است و خود در غالب دو روش توده و قطعه قابل استفاده است.

در تحليل پايداري شيروانيها، منحني فرض كردن سطح لغزش طبيعيتر و منطقيتر نشان ميدهد ولي روش كولمان نيز در مواردي نظير شيروانيهاي قائم، پي بر روي لايههاي ضعيف و سدهاي خاكي با مصالح دانهبندي شده نتايج خوبي بدست ميدهد.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحليل پايداري شيرواني‌های محدود و نامحدود و بررسی ضرائب ايمني در پايداري شيرواني‌ها به همراه مثال پاورپوینت آماده تحقیق درسی پاورپوینت آماده

مطالب مرتبط

تحليل پايداري شيرواني‌های محدود و نامحدود و بررسی ضرائب ايمني در پايداري شيرواني‌ها – به همراه م


پاورپوینت آماده پروژه کارآفرینی رشته مکانیک خودرو بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی

پاورپوینت آماده بررسی فرآیند ساخت نانو ذرات اکسید آهن پوشش شده با SiO2 و کاربرد آن در دارو رسان

پاورپوینت آماده بررسی تولید و مزایا و معایب و ویژگی های فوم های پلی استایرن

پاورپوینت آماده برسی مزایا و روش ساخت پانل های استرامیت

پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنا و تاریخچه باغ شاهي هخامنشيان پاسارگاد

پاورپوینت آماده بررسی جامع تاریخچه و معماری و بنای بخش های مختلف پاسارگاد

پاورپوینت آماده بررسی عناصر نمادین در معماری اسلامی و نقش عناصر نمادين در معماري معاصر ايران

پاورپوینت آماده بررسی جامع تمدن بین النهرین تمدن اکد (کلده آکاد) زيگورات چغازنبيل

پاورپوینت آماده بيمه محصولات كشاورزي و امتيازات بيمه محصولات

پاورپوینت آماده بررسی علائم انواع بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی