بررسی مديريت کودي در گلزا عناصر پرمصرف|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

بررسی مديريت کودي در گلزا عناصر پرمصرف

دانلود بهترین فایل بررسی مديريت کودي در گلزا عناصر پرمصرف
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی مديريت کودي در گلزا عناصر پرمصرف

بررسی-مديريت-کودي-در-گلزا---عناصر-پرمصرف

مديريت کودي: مديريت کودي يک عامل بحراني در توليد گلزا به حساب ميآيد. توازن و تاثير اين مديريت نه تنها به بهينه سازي عملکردهاي گياه و سودبخشي آن نيازمند است، بلکه کيفيت و محافظت ظرفيت توليد را در منابع خاکي تضمين ميکند. مقادير مختلف کود که براي توليد بهينه مورد استفاده قرار ميگيرد به عواملي از قبيل پتانسيل توليد گياه، روش و شکل کاربرد کود و همچنين سطوح مواد غذاي قابل دسترس در خاک، بستگي دارد. به دليل نيازهاي کودي نسبتاً بالا در گلزا اکثر خاکهايي که اين گياه در آن رشد ميکند قادر به فراهم کردن شرايط مساعد مطلوب از لحاظ مواد غذايي براي عملکرد دانه، روغن و ترکيبات پروتئين نميباشند. در اين مبحث ما به بررسي اطلاعات موجود از جنبه هاي متفاوت مديريت کوددهي و همچنين کاربرد متعارف کودها در اين زراعت پرداخته و آن ها را در توليد گلزا مورد بحث قرار ميدهيم. تقويت حاصلخيزي خاک: گلزا به حاصلخيزي خاک به خوبي پاسخ ميدهد. در خاک هاي حاصلخيز که مقادير مواد غذايي به اندازه کافي است، محصول مناسبي توليد ميکند. اين گياه براي رشد و نمو و بازدهي مطلوب به اغلب مواد معدني مورد نياز گياهان نياز دارد. در يکي از مطالعاتي که درخصوص انواع و مقادير مواد معدني در زراعت گلزا در کشور فرانسه به عمل آمده است، مواد مهم غذايي استخراج شده از خاک در يک هکتار زراعت گلزا با توليدي حدود 5/3 تن محصول به شرح زير بوده است: اين نتايج و نتايج بعدي اگر چه نميتواند ملاک دقيقي براي تعيين مقادير کودهاي شيميايي مورد نياز زراعت گلزا در هر منطقه باشد ولي اهميت نسبي مواد مزبور را در اين زراعت نشان ميدهد. ـ ازت: ازت به طور معمول ماده غذايي است که بيش تر، توليد گلزا را محدود ميکند. نيازهاي ازت در گلزا بيش تر بوده و تاثير مديريت اين عنصر مهم ترين عامل مطمئن کننده توليد به حساب ميآيد. مقدار ازت به سطح حاصلخيزي خاک از نظر مواد ازته، مقدار بارندگي و رطوبت خاک، وضعيت رويشي گياه، تراکم بوته، شرايط جوي و بالاخره عملرکد مورد انتظار بستگي دارد. نياز گياه به اين عنصر در مراحل اوليه رويش کم تر و در مراحل بعدي بيش تر است. چنانچه دوره رشد و نمو گياه را به چهار دوره جوانه زدن تا تشکيل رزت، ساقه رفتن، گلدهي و رسيدن تقسيم کنيم، بيش ترين نياز گياه به اين عنصر در مرحله ساقه رفتن و سپس گلدهي است. در خاک هايي که از نظر مواد آلي و ازت فقير هستند، مقداري از ازت مورد نظر را هنگام آماده کردن زمين همراه با کود فسفره به خاک اضافه مينمايند. مقدار آن معمولاً يک چهارم کل ازت مصرفي ميباشد. در صورت مصرف فسفات آمونيوم، ازت مورد نياز گياه در مراحل اوليه رشد تامين خواهد شد و نيازي به دادن ازت اضافي در اين مرحله نميباشد. در زراعت پاييزه گلزا، در شرايط ديرکاشت و يا کندي رشد، به طوري که احتمال آن وجود داشته باشد که تا هنگام شروع يخبندان، بوته ها به اندازه کافي رشد ننمايند، مقداري از کود ازته را در دوره تشکيل رزت به زمين ميدهند. زمان مصرف کودهاي ازته بايد به نحوي تنظيم شود که همواره ازت کافي در اختيار گياه قرار داشته باشد. بدين لحاظ در مواقعي که حرکت کود در خاک سريع تر از رشد ريشه است و احتمال شسته و خارج شدن آن از دسترس گياه وجود دارد، کود را در چند نوبت به زمين ميدهند. خصوصاً در خاک هاي سبک و يا در مناطق پرباران، براي جلوگيري از شسته شدن اتفاقي آن کود را به چند قسمت تقسيم کرده و

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی مديريت کودي در گلزا عناصر پرمصرف تحقیق آماده پروژه آماده تحقیق درسی پروژه پایانی تحقیق جهت ارائه درسی نمونه پروژه آماده تحقیق دانشگاهی کار پژوهشی پروژه جامع و کامل

مطالب مرتبط

بررسی مديريت کودي در گلزا عناصر پرمصرف


بررسی و آشنایی با مفاهیم خواص مکانیکی و فیزیکی و شیمیایی مواد

آموزش نکات و روش نگارش يك رزومه

بررسی روش های حفاظت از رطوبت خاك

پرورش گوساله و گاو شيري

بررسی گردشگری بین المللی

بررسی انواع و خواص گياه شناسي گیاه يونجه در ایران و جهان

بررسی ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون

گیاهان دارویی مبنی بر گیاهان اکوسیستم استان کردستان شهرستان سقز

بررسی علف های هرز جو و راه های مقابله با آن

بررسی سیستم خنک سازی ترانسها