بررسی و کاربرد گیاهان قندی در زراعت|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

بررسی و کاربرد گیاهان قندی در زراعت

دانلود بهترین فایل بررسی و کاربرد گیاهان قندی در زراعت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی و کاربرد گیاهان قندی در زراعت

بررسی-و-کاربرد-گیاهان-قندی-در-زراعت

اهلي كردن گياهان دارويي، معطر و رنگده به منزله فراهم نمودن امكان رشد و توليد در شرايط زراعي و كنترل شده براي انواع خودروي آنها است.

اهداف كشت و اهلي كردن، كاهش فشار از عرصه هاي طبيعي، حفظ ذخاير توارثي و همچنين افزايش كيفيت و كميت توليد اين گياهان است. بدين منظور طرحهاي تحقيقاتي مختلفي با بكارگيري تيمارهاي متنوع زراعي، به اجرا در مي آيد.

 با توجه به تاثير عوامل محيطي، شرايط جغرافيايي و وضعيت اكولوژي محل رويش بر كميت و كيفيت مواد موثر گياهان مذكور, مطالعات دقيق و گسترده در مورد نقش عوامل فوق و ارتباط آنها با رشد، عملكرد و كيفيت گياه ضروري است. ازجمله عوامل مهم : عرض جغرافيايي، ارتفاع محل، درجه حرارت، نوع و عمق خاك ميزان آب و مواد غذايي مورد نياز گياه، سازگاري گياه، تحمل آن در برابر شرايط نامساعد، تنش هاي محيطي و نيز كميت و كيفيت توليد مي باشند. بنابراين لازم است با انجام آزمايشهاي دقيق و مناسب و بكارگيري تيمارهاي ذكر شده نيازهاي ه رگونه شناسايي و ميزان سازگاري در برابر عوامل محيطي مشخص گردد.

زمينه‌هاي تحقيقاتي گروه كشت و اهلي كردن:

     جمع‌آوري اطلاعات فنولوژيك، اكولوژيك و فيزيولوژيك گياهان

     دارويي، معطر، رنگده و آبزي

     جمع آوري بذر، قلمه و نشاء (گياهان آبزي) از توده هاي همگون

     گونه هاي مورد نظر

     تعيين قوه ناميه، ميزان جوانه زني و بررسي پيش تيمارهاي لازم

     تحقيق در زمينه كشت ارگانيك گياهان دارويي و معطر

     كشت بذور گونه هاي جمع آوري شده و اعمال تيمارهاي زراعي

     احداث خزانه و گلخانه ‌هاي تحقيقاتي

     تعيين نيازهاي غذايي، آبي، حرارتي و نوري گياهان دارويي

     تعيين شاخص فيزيولوژيك رشد(NAR    RGR    CGR    LAI,DM)

     براساس ماده خشك و سطح برگ

     تعيين الگوي رياضي مرتبط با توان توليد در مناطق اكولوژيك

     بررسي آفات، بيماريها و علفهاي هرز در مناطق كشت شده

     معرفي گونه هاي سازگار و حاوي متابوليت‌‌‌هاي ثانويه قابل توجه، به منظور كشت در سطح وسيع و توليد انبوه

     شناسايي ژنوتيپ ها و اكوتيپ هاي مختلف گونه‌هاي دارويي، معطر و رنگده

     انتخاب بهترين ها از ميان توده هاي ناهمگون طبيعي و زراعي

     بررسي روابط و همبستگي هاي فنوتيپي و ژنوتيپي ميان صفات

     مرفولوژيك و ميزان مواد موثر

     ارايه روشهاي مناسب اصلاحي جهت افزايش كمي و كيفي توليد

     تعيين شاخص هاي انتخاب (Selection index) ، جهت به گزيني

     مقايسه ارقام اصلاح شده خارجي با گونه هاي بومي داخل كشور از لحاظ سازگاري، عملكرد و مواد موثر

گروه تحقيقات شيمي گياهي

از آنجا كه استفاده از گياهان دارويي، معطر، رنگده و آبزي در صنايع مختلف دارويي، آرايشي، بهداشتي و غذايي به شناسايي كمي و كيفي تركيبهاي موجود آنها مربوط مي شود اين گروه با هدف بررسي علمي (استخراج و شناسايي) مواد موثره گياهان مذكور و محصولات فرعي جنگل و مرتع، فعاليت خود را شروع نموده است. اين گروه تاكنون تعداد زيادي از گونه گياهي دارويي و معطر را از نظر كميت و كيفيت مواد موثر مورد بررسي قرار داده و نتايج تحقيقات خود را در مجلات معتبر داخلي و خارجي ونشريات و كتب موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع منتشر نموده است.

قسمت تجزيه دستگاهي آزمايشگاه شيمي گياهي، داراي دستگاههاي نوين و پيشرفته براي جداسازي و شناسايي تركيبهاي مهم از اين نوع گياهان است د رضمن آزمايشگاه شيمي گياهي داراي امتياز اكروديته اسانسها از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مي باشد.

دستگاه‌هاي شناسايي:

     گازكروماتوگرافي GC

     گازكروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي GC/MS

     كروماتوگرافي مايع با كارآ‌يي بالا (HPLC)

     جذب اتمي (AA)

     اسپكتروفتومتر مرئي، ماورا بنفش (UV    VIS)

 

زمينه‌هاي تحقيقاتي گروه شيمي:

     ارائه اطلاعات علمي و كاربردي در زمينه تركيبهاي گياهان دارويي، معطر، آبزي و محصولات فرعي آنها

     استخراج مواد موثره از گياهان مذكور و محصولات فرعي آنها.

     تعيين بهترين روش استخراج مواد موثر از اين گياهان

     تعيين مناسبترين زمان برداشت محصول و يا اندام گياه براي

     استخراج و دستيابي به حداكثر كميت و كيفيت مواد موثر

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی و کاربرد گیاهان قندی در زراعت تحقیق آماده پروژه آماده تحقیق درسی پروژه پایانی تحقیق جهت ارائه درسی نمونه پروژه آماده تحقیق دانشگاهی کار پژوهشی پروژه جامع و کامل

مطالب مرتبط

بررسی و کاربرد گیاهان قندی در زراعت


پاورپوینت آماده: بررسی ساختار و ارکان نظام 5S در مديريت ژاپني 26 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی 17 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی تاریخچه آموزش و پرورش در ایران 18 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی پارامترهای جمعیت استان یزد و نحوه توزیع و پراکندگی جمعیت 35 ا

پاورپوینت آماده: درس مکانیک خاک – بررسی نفوذپذیری و جریان آب در خاک 33 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی ساختار و سیستم ترانسفورماتورها 20 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی مبانی و مزایا انواع سیستم های سوپر پنل و سیستم پارتیشن 23 اسلا

پاورپوینت آماده: بررسی انواع کدهای اختصاصی پژوهش بر روی حیوانات 24 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی شادی از منظر روانشناختی و ارتباط شادی و سلامتی 24 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی زندگی نامه سهراب سپهری و پروین اعتصامی 40 اسلاید

بررسی گیاه مرزه

بررسی وضعيت اكوسيستم ايران

جايزه نوبل و بزرگان علوم مالي و اداري

بررسی انقلاب صنعتی و اختراعات ان دوره

بررسی سفته و نحوه مطالبه آن

بررسی زیانهای اجتماعی و اقتصادی اعتیاد و شناسايي علل و عوامل و پيشگيري از اعتياد

بررسی آلودگی صوتی و آلودگی صوتی در تهران

بررسی حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها

چگونه می توان لجبازی كودكان را درمان کرد

بررسی تاریخچه کشاورزی و آشنایی با ماشين آلات کشاورزي گاوآهن