بررسی ضريب دراگ استوانه‌هاي مدور در جريان توربولانس جو (اتمسفر)|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

بررسی ضريب دراگ استوانه‌هاي مدور در جريان توربولانس جو (اتمسفر)

دانلود بهترین فایل بررسی ضريب دراگ استوانه‌هاي مدور در جريان توربولانس جو (اتمسفر)
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی ضريب دراگ استوانه‌هاي مدور در جريان توربولانس جو (اتمسفر)

بررسی-ضريب-دراگ-استوانه‌هاي-مدور-در-جريان-توربولانس-جو-(اتمسفر)

يك آزمايش روي ضريب دراگ استوانه‌هاي مدور براي بررسي طوفان كاگوشيماي ژاپن اجرا شد. يك دستگاه سادة اندازه‌گيي ضريب دراگ كه قابليت چرخش نيز دارد به صورت عمودي در يك فضاي باز در برابر جريان متوسط باد قرار مي‌گيرد. استفاده از اين وسيله به ما در اندازه‌گيري ضريب دراگ (cd) استوانه‌هاي مدور كمك مي‌كند.

نتايج نشان مي‌دهند كه مقادير ضريب دراگ (cd) سيلندرها در جريان با توربولانس بالاي جو، تقريباً با آزمايشات جريان آرام داخل تونل باد برابر است. اين مطالب بر اين موضوع دلالت دارد كه نيروي دراگ سيلندر در جريان توربولانس با مقياس بزرگ
(Large      scale) نزديك به مقادير جريان آرام است.

مقدمه

خصوصيات آيروديناميكي bluff bodies در جريان توربولانس جو يكي از مهمترين موضوعات در مهندسي باد است و به طور ممتد در مراكز علمي و تحقيقاتي مطالعه مي‌شود. به منظور محاسبه و پيش‌بيني خصوصيات آيروديناميكي bluff bodies، تست‌هاي تونل باد با جريان آرام و يكنواخت در بسياري موارد اجرا مي‌شود. سپس، اگر لازم باشد جريان توربولانس بر آيروديناميك bluff bodies تحقيق و بررسي شود. اختلاف بين نتايج جريان آرام و جريانهاي گوناگون توربولانس بررسي مي‌شود و خصوصيات آيروديناميكي bluff bodies در جريان توربولانس جو محاسبه و پيش‌بيني مي‌شود. ما يك سري مطالعات تجربي براي بررسي اثرات توربولانس روي جريان متوسط پشت bluff bodiesهاي دو بعدي و سه‌بعدي انجام داديم. نتايج ذيل با تأكيد روي اثرات مقياس توربولانس به خوبي شدت توربولانس نتيجه‌گيري شده‌اند. جريان نزديك‌گردابه پشت يك bluff body بوسيلة دو پديدة اصلي جريان حاكم است: جدايي جريان و گردابه. اگر يكي يا هر دوي اين دو پديده در ورود آشفتگي در حوزة جريان تأثير‌گذار باشند، هر پارامتر جريان مربوط به گردابه شايد موضوع مهم تغييرات باشد. مقياس هاي طولي وابسته به اين دو پديده، ضخامت لايه برشي و فاصلة بين دو لايه برشي جدا شده يا به طور ساده‌تر، اندازة جسم است.

بنابراين توربولانس مي‌تواند بر جريان نزديك گردابه به اثر بگذارد اگر طول مقياس آن با دو طول مقايس ديگر قابل مقايسه باشد. برعكس توربولانس كنترل زيادي روي جريان نزديك گردابه ندارد اگر مقياس طولي آن با دو طول مقياس ديگر متفاوت باشد. بدين دليل تأثير توربولانس نزديك جريان گردابه مي‌تواند قابل صرفنظر باشد موقعيكه مقياس طولي توربولانس بزرگتر از مقياس طول جسم باشد. در جريان توربولانس جو، نسبت مقياس طولي‌ توربولانس Lx/d عموماً خيلي‌ بزرگ است كه Lx مقياس بعد طول توربولانس و d خصوصيات طولي bluff body است. ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه تأثير توروبولانس جو روي يك bluff body قابل صرفنظر كردن باشد. براي اثبات اين فرضيه يك سري مطالعات تجربي انجام شد تا ضريب دراگ سيلندرهاي مدور در جريان توربولانس جو اندازه‌گيري شود.

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی ضريب دراگ استوانه‌هاي مدور در جريان توربولانس جو (اتمسفر) تحقیق آماده پروژه آماده تحقیق درسی پروژه پایانی تحقیق جهت ارائه درسی نمونه پروژه آماده تحقیق دانشگاهی کار پژوهشی پروژه جامع و کامل

مطالب مرتبط

بررسی ضريب دراگ استوانه‌هاي مدور در جريان توربولانس جو (اتمسفر)


بررسی اجتماعی شدن کودک و نظریه های رشد کودک

بررسی دی اکسید کربن و خواص و اثرات و کابردهای آن

بررسی اثرات مفید ورزش بر سلامت بدن انسان

بررسی محیط های کشاورزی و بررسی اثرات متقابل اكوسيستمهاي كشاورزي و اكو سيستمهاي طبيعي

بررسی اثرات ورزش و فعاليت جسماني بر سلامت جسم و روان

بررسی عناصر و اثربخشي آموزشي و مروری بر فرایند ارزشیابی

بررسی فواید و اثرات ورزش بر سلامتي جسم و روان

مروری بر نحوه تولید و اجزای برق و آشنايي با انواع تحريک مولد سنکرون و نوع اثر آنها در شبکه هاي

اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

مختصری بر شهر اصفهان و تاریخ ومعماری و آثار تاریخی آن

آشنایی با سوخت هيدروژن

بررسی تاثیر ريتم شبانه‌روزي بر عملكرد بي‌هوازي ورزشکاران

بررسی سبک های دلبستگی و ابراز وجود در دانش آموزان نابینا

بررسی و کاربرد گیاهان قندی در زراعت

بررسی گیاه مرزه

بررسی وضعيت اكوسيستم ايران

جايزه نوبل و بزرگان علوم مالي و اداري

بررسی انقلاب صنعتی و اختراعات ان دوره

بررسی سفته و نحوه مطالبه آن

بررسی زیانهای اجتماعی و اقتصادی اعتیاد و شناسايي علل و عوامل و پيشگيري از اعتياد