ادغام RS و GIS وPAH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

ادغام RS و GIS وPAH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی

دانلود بهترین فایل ادغام RS و GIS وPAH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
ادغام RS و GIS وPAH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی

ادغام-rs-و-gis-وpah-برای-برنامه-ریزی-کشاورزی-برون-شهری-هانوی

چکیده مطلب

ادغام GIS وP AH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری سناریوی تصمیم گیری بسیار جالبی را برای طراحان کشاورزی ایالت هانوی رواج داده است. این تحقیق در ناحیه برون شهری هانوی انجام شده است، که نتیجه فنون ادغام شدۀ RS ،GIS وP AH می باشد. استان هانوی 46% زمین مزروعی دارد که می تواند در بدست آوردن محصولات مطلوبتر از منابع در دسترس با دادن امنیت محیطی به مردم مدیریت شود. در این مطالعه، 5پارامتر به نامهای، استفادۀ زمین، خاک، پیوند راه، پیوند منبع آبی و پیوند بازار برای طراحی کشاورزی برون شهری انتخاب شده است. وضوح تصویر 30 متری ماهواره زمین سنج +ETM ، نقشه توپوگرافی، نقشۀ خاک، داده های بررسی خط مبنای بازار و داده های واقعی GPS استفاده شده اند. این 5 پارامتر بر مبناهای خیلی خوب، خوب، متوسط و غیر مزروعی طبق میزان پایداریشان درجه بندی شده اند. روش AHP برای برآورد پارامترها و محاسبه شاخص اولویت برای هر پارامتر اعمال شده است. بررسی خط مبنا اظهار می دارد، نواحی برون شهری استان 59% تهیه سبزیجات به مرکز شهر را انجام می دهد. تحلیل فضای بر مبنای شبکۀ 30 متری انجام شده است. با استفاده از روش ترکیب خطی، استان (56%) زمین غیر مزروعی و زمین مزروعی خیلی خوب (32%) ، خوب(12%) ، متوسط (2%) برای کشاورزی پیرا شهری دارد.زمین مزروعی و زمین غیر مزروعی هم در سطح بخش تحلیل شده است. این سناریو طراحان برون شهری و تصمیم گیرنگان را برای تصمیم گیری متعدد در سطوح مختلف را کمک خواهد کرد.

لغات کلیدی:دریافت از راه دور، GIS، PHA، برون شهری، کشاورزی

1     مقدمه

نواحی برون شهری در ترکیب اجتماعی نا همسان هستند، که ویژگی محیطهای سریع تغییر کننده را دارند. سیستم کشاورزی در نواحی برون شهری نتیجه مهاجرت از نواحی روستایی هستند،جذب شرکتهای زراعی سازنده، زارعان شهری که بدنبال توسعه امکانات در حاشیه ها هستند.

هر دو سیستم های زراعت شهری و برون شهری بسیار گوناگون هستند، رسیدن و نتیجه گیریهای کلی دشوار هستند. بخشی از دلیل رشد مشاهده شده در کشاورزی شهری و برون شهری بخاطر قابلیت سازگاری و سهولت حرکت مقایسه شده با کشاورزی روستایی است. سرعت رشد شهری و تغییر استفادۀ زمین مسائل زیادی مثل زیر بنای ناکافی، جمعیت و فشار اشتغال، ازدحام، فقر نشینی ایجاد شده از گروههای کم در آمد، غذای سرشار از مواد مغذی تازه نا امن، و تنزل محیطی (طبیعی بعلاوه اجتماعی) را بوجود خواهد آورد. ستیزه جویی تهیۀ غذای سالم و کافی از لحاظ مواد مغذی برای ساکنان شهر واقعی است. انجام این وظایف تحت شرایط رشد و انبوهی می طلبد که سیاست گذاران از فرصتهای ادغام منابع مدیریتی و تلاشهای طراحی، درک پیوندهای بالقوه میان نواحی روستایی و شهری، و پیش بینی تغییر نیازهای شهروندان کشور     هم روستایی و هم شهری استفاده کنند. افزایش تهیه غذای شهری (مخصوصاً غذای تازه غنی از مواد مغذی)، استخدام و تولید درآمد، توسعه محیط شهری، کاهش نا امنی غذایی جهانی، و حفظ نواحی طبیعی کمکهای عمدۀ کشاورزی برون شهری هستند. کشاورزی برون شهری قابل تحمل هم چنین وابسته به پیوندهای بازار می باشد.پیوند بازار ادغام فضایی را از طریق ادغام اقتصادی ترویج می دهد. از آنجایی که بازار شهری کانال اصلی است که از طریق آن مردم روستایی کالاها و خدمات اساسی خود را در مقابل محصولات کشاورزیشان بدست می آورند، تأثیر همکاری سیستم های بازاری تأثیرات همه گیر می تواند داشته باشد و فواید واقعی برای کشاورز فراهم خواهد کرد. بنابراین کشاورزی برون شهری نیاز به مدیریت و توسعه مناسب دارد برای اینکه بتواند به اقتصاد، محیط و جامعه کمک کند. دریافت از راد دور وسیله ای قوی برای جمع آوری و طبقه بندی داده های فضایی است در حالیکه  GIS وسیله ای قوی برای مدیریت و تحلیل داده ها ی فضایی می باشد.

2    نواحی و هدف مطالعه

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: ادغام RS و GIS وPAH برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی کشاورزی برون شهری هانوی

مطالب مرتبط

ادغام RS و GIS وPAH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی


ارتباط بين متغيرهاي عدم اطمينان در جريان وجه نقد، ترکيب سرمايه، فرصت هاي سرمايه گذاري بر سياست پرد

كيفيت حسابرسي بر ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود در شرکت هاي بورس اوراق بهادار ت

ي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي بورس اوراق بهادار ت

برآورد وراثت پذيري نتاج و همبستگي هاي فنوتيپي بين نتاج و خويشاوندان پدري و مادري در چهار نژاد کبو

بررسي روش‌هاي كنترل و كاهش آلودگي صوتي و عايقهاي صوتي در ساختمان و شرح مختصري در صرفه‌جوئي مصرف ا

بررسي اثرمالكيت سهام مديرانه بر ارتباط بين ثبات سود و اقلام تعهدي

بررسي برج‌هاي دوقلوي پتروناس و ساخت و مصالح آن و مروري بر طبقه بندي سيستم هاي ساختمان هاي بلند

بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي ارتباط بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادارتهران

بررسي جايگزيني بتون حجيم و مزاياي آن

بررسی علل و عوامل شيوع افسردگی در بین نوجوانان

بررسی خواص و کاشت و داشت و آفات گیاه نخود فرنگی

بررسی کاشت و داشت و برداشت نخود فرنگی (Pisum satium)

بررسی ساختار و کاربرد انواع قيد در زبان انگلیسی

بررسی احکام قتل فرزند توسط مادر در حقوق شیعه و ایران و جهان

بررسی نقش و اهمیت علوفه كلزا در تغديه دام

بررسی پيشرفت تكنولوژي و شرايط جديد كار در صنعت جوشكاري

بررسی جامع انواع بیماری ها در زنبورهای عسل

عوامل موثر بر رنگرزی و رنگرزی پشم با روناس و قرمز دانه

بررسی ارگونوميكي یک كارخانه نمونه موردی کارخانه لاواني